Research Output

Ph.D. thesis

Sekundær EU-opholdsret: En retsdogmatisk analyse af familiemedlemmers afledte opholdsret i unionsborgerens hjemland

Khalaf, B., 17. Mar 2016, 1 ed. København: Karnov Group. 449 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportPh.D. thesisResearch

Open Access

Sygehusansvaret

Kristensen, K., 2010, Syddansk Universitet. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Research output: Book/anthology/thesis/reportPh.D. thesisResearch

Søfart og pengevæsen

Goldschmidt, A., 2013, Syddansk Universitet. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Research output: Book/anthology/thesis/reportPh.D. thesisResearch

Vandløbssager i den kommunale taksationskommission - i forhold til kompetence, organisation, proces og retssikkerhed

Translated title of the contribution: Stream cases in "Den kommunale taksationskommission" compared to competence, organization, process and legal certaintyKnoop, V. T., 2017, Syddansk Universitet. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Research output: Book/anthology/thesis/reportPh.D. thesisResearch

Preface/postscript

Forord

Olesen, K. N. (ed.) & Steinicke, M. (ed.), 2004, Udførelse af offentlig opgave via kontrakt. Djøf Forlag

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPreface/postscriptResearchpeer-review

Forord

Hammerslev, O., Hansen, J. A. & Willig, I., 2009, Refleksiv sociologi i praksis: Empiriske undersøgelser inspireret af Pierre Bourdieu. Hammerslev, O., Arnholz Hansen, J. & Willig, I. (eds.). København: Hans Reitzels Forlag

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPreface/postscriptResearch

Forord

Hammerslev, O. & Palmer Olsen, H., 2011, Retsfilosofi: Centrale tekster og temaer. Olsen, H. P. & Hammerslev, O. (eds.). Hans Reitzels Forlag, p. 9-12

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPreface/postscriptResearch

Report

Analyse af Idrætsfaciliteter i Frederikssund Kommune

Høyer-Kruse, J., Ibsen, B. & Olesen, K. N., 2008, 1 ed. Odense: Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, SDU. 158 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Anbefalinger til udvikling af et Blended Learning-forløb: Kursus i Data Management for Ph.d.-studerende - baseret på læringsmål for Humaniora og Sundhedsvidenskab

Gerdes, A., Motzfeldt, H. M., Hansen, K. K., Remvig, K. & Hall-Andersen, M., 17. May 2017, DeiC. 38 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Open Access
File
93 Downloads (Pure)

Arctic Human Development Report

Mortensen, B. O. G. & Bankes et all (lead authors), N., 2014, Nordic Council of Ministers. (TemaNord, Vol. 567).

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearchpeer-review

Bridging the gap: Preparing PhDs for a work life outside universities

Nielsen, S., Oct 2019, 17 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommissioned

Brugerforeningen for aktive stofbrugere - en evaluering

Kjær Minke, L., Hansen, F. K. & Malmgreen, M., 2005, 102 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommunication

Country report for Denmark on reimbursement rules for posted workers

Højer Schjøler, C., Oct 2018, (Accepted/In press) 2 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommissioned

"En analyse af Statsfængslet Østjylland"

Kjær Minke, L., 2011, Odense: Syddansk Universitet. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. 18 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

En evaluering af Pension Skejby - et socialt eksperiment

Kjær Minke, L., 2006, Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi. 19 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Environmental challenges for the Egg Processing Industry. EU Regulation on Water, Waste and Energy

Mortensen, B. O. G., 2006, 117 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

EU investment protection after the ECJ opinion on Singapore: Questions of competence and coherence

Hindelang, S., Baur, J. & Schill, S., 25. Mar 2019, European Parliament: Policy Department, Directorate-General for External Policies. 62 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearchpeer-review

Open Access
File
7 Downloads (Pure)

Evaluering af afdeling H: Statsfængslet på Søbysøgård

Kjær Minke, L. & Birkmose, S. M., 2016, Justitsministeriets forskningskontor. 105 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Open Access
File
268 Downloads (Pure)

Evaluering af lov nr. 641 af 8. juni 2016: Styrket indsats mod mobiltelefoner i fængsler m.v.

Kjær Minke, L., 6. Oct 2019, 38 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Evidence in Civil Law – Denmark

Waage, F. & Herborn, M., 2015, Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor. 42 p. (Law & society).

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearchpeer-review

Open Access

Food systems in correctional settings: A literature review and case study

Smoyer, A. & Kjær Minke, L., 2015, WHO Regional Office for Europe UN City, Marmorvej 51 DK–2100 Copenhagen Ø, Denmark: World Health Organization. 30 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearchpeer-review

Open Access

Hund i kvindebeskæftigelsen i Møgelkær

Kjær Minke, L. & Holm-Sørensen, S. J. D., 2015, 29 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Juridisk baggrundspapir: Baggrundspapir for Udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer

Translated title of the contribution: Legal background papers: Background paper for the Committee for Social Use of Greenland's Natural Resources Report: For the benefit of GreenlandMortensen, B. O. G., Ulfbeck, V. & Alfreðsson, G., 24. Jan 2014, København: Københavns Universitet. 40 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Juridiske aspekter ved vedvarende energi på havet. Dansk lovgivning

Translated title of the contribution: Legal aspects of renewable energy at sea. Danish legislationMortensen, B. O. G., 2011

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Kaution

Pedersen, H. V. G., 2005, 7. udgave ed. København: Djøf Forlag.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Kokkeskolen: En evaluering af de foreløbige erfaringer

Kjær Minke, L. & Balvig, F., 27. May 2015, København: Direktoratet for Kriminalforsorgen. 50 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

File
239 Downloads (Pure)

Kortlægning af Hadforbrydelser

Drud Jensen, M. T., Kromand, R., Birgit, L., Kofod Olsen, B. & Kjær Minke, L., 2015, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. 142 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Open Access

Mangfoldighed på landet: En undersøgelse af indvandreres bidrag til udviklingen i 7 danske landdistrikter

Johansen, P. H., Nielsen, S. P. P. & Huric Larsen, J. F., 2014, Center for Landdistriktsforskning. 112 p. (CLF Reports, Vol. 38/2014).

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Open Access
File
94 Downloads (Pure)

Nordic Offshore: fra lokal til global

Lilja, T. M. & Servais, P., 28. Jun 2011, 1 ed. Odense: Syddansk Universitet. 73 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Överprövning av offentliga upphandlingar: En intervjustudie om skillnader mellan LOU och LUF

Indén, T., Lundberg, S. & Lindström, H., 2014, Konkurrensverket. 78 p. (Konkurrensverket uppdragsforskningsrapport, Vol. 2014:8).

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearchpeer-review

Personal Injury Compensation in Denmark

Siig, K., 2009, Syddansk Universitet. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. 45 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Proportionality in Bank Regulation: A Report by the EBA Banking Stakeholder Group

Legind, N. D. & Ad Hoc Working Group on Proportionality, 2015, European Banking Authority (EBA). 58 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommissioned

Open Access

Rapport om arbejdsmiljøreglerne ved havmøller

Translated title of the contribution: Report on working environment rules at offshore wind turbinesMortensen, B. O. G. & Højer Schjøler, C., Dec 2012

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Rapport om dispensations- og klagemuligheder i forbindelse med med den obligatoriske offentlige digitaliseringsstrategi.

Motzfeldt, H. M., 30. Jan 2016, 16 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommissioned

TENLAW: Tenancy Law and Housing Policy in Multi-level Europe - National Report for Denmark

Juul-Sandberg, J., 9. May 2014, 134 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

File
924 Downloads (Pure)

Udvikling af døgntilbud til sindslidende med misbrug

Kjær Minke, L., Hansen, F. K. & Malmgreen, M., 2006, København: Center for alternativ samfundsanalyse. 96 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommunication

Report chapter

Corporate governance I danske pengeinstitutter: fra soft law til hard law

Winther Løfquist, M., 31. Oct 2014, Rapport fra Krakas Finanskrisekommission. Kraka, 5 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

Eten in de gevangenis

Translated title of the contribution: Prison foodVanhouche, A-S., Smoyer, A. & Kjær Minke, L., 2019, Voeding en justitiabelen: van strafelement naar rehabilitatie-instrument? . Zaalberg, A. (ed.). Netherlands: Ministerie van Justitie en Veiligheid, p. 117-134 17 p. (Cahier; No. 11, Vol. 2018).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearchpeer-review

Open Access
File
30 Downloads (Pure)

EU Banking Union Questionnaire: Danish Report

Jensen, C. H., Legind, N. D. & Rasmussen, N. S., 2016, EU Banking Union Questionnaire.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication