• J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal

    5000 Odense C

Research Output 1965 2020

Filter
Book
2003

Kommunale aktiviteter - udfordringsret, servicestrategi, frit valg og erhvervsudøvelse

Steinicke, M., 2003, København: Nyt Juridisk Forlag.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Mirakler: möten mellom himmel och jord

Hvidt, N. C., 2003, Örebro: Cordia.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookCommunication

Politiets brug af skydevåben: Juridiske Aspekter

Elholm, T., 2003, København: Karnov Group.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Præferencer for rutinemæssige ultralydsundersøgelser i svangeromsorgen Del 1: Teorigrundlag for præferencevurdering ved anvendelse af contingent valuation metoden (CVM) og conjoint analysis (CA)

Nielsen, B. L., Madsen, M., Sørensen, J. . R. & Christiansen, T. . R., 2003, Odense: Syddansk Universitetsforlag. (IST discussion papers 2003:1).

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Præferencer for rutinemæssige ultralydsundersøgelser i svangeromsorgen Del 2: Kvalitative studier

Nielsen, B. L., Madsen, M., Sørensen, J. . R. & Christiansen, T. . R., 2003, Odense: Syddansk Universitetsforlag. (IST discussion papers 2003:3).

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Præferencer for rutinemæssige ultralydsundersøgelser i svangeromsorgen Del 3: Empirisk studie med anvendelse af contingent valuation metode (CVM) og conjoint analysis (CA)

Nielsen, B. L., Madsen, M., Sørensen, J. . R. & Christiansen, T. . R., 2003, Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Praktiserende lægers kontakter med social-og sundhedsvæsenet

Pedersen, K. M., Munck, A., Hansen, D. G., Bro, F. & Kragstrup, J., 2003, Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Praktiserende lægers kontakter med social- og sundhedsvæsenet

Pedersen, K. M., Munck, A., Hansen, D. G., Bro, F. & Kragstrup, J., 2003, Odense: Audit Projekt Odense.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Privat kaution for banklån

Legind, N. D., 2003, København: Gad.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Retlige aspekter af vareomsætning

Pedersen, J. T. & Heiselberg, L., 2003, 3. udg. ed. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Sikkerhed i fordringer

Clausen, N. J., 2003, 4. udg. ed. København: Karnov Group.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Sikkerhed i løsøre

Ørgaard, A., 2003, 4. udg. ed. København: Karnov Group.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Tilbudsindhentning i bygge- og anlægssektoren

Steinicke, M., 2003, 2. udg. ed. København: Nyt Juridisk Forlag.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Undersøgelse af børnefamiliers viden, holdning og adfærd ved brug af lettere forurenede grunde

Nielsen, J. B. & Elverdam, B., 2003, København: Miljøstyrelsen.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Værdisætning af sundhed: Teorien om kvalitetsjusterede leveår

Pedersen, K. M., Wittrup-Jensen, K., Brookds, R. & Gudex, C., 2003, Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

2002

A Danish version of the perception of words in noise test: A screening to find children with communication recognition problems

Lous, J., Galker, E. & Williamson, I., 2002, BC Decker Inc.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Alcohol Consumption and Alcohol-related Problems in Germany

Bloomfield, K., Bühringer, G., Augustin, R., Bergmann, E., Funk, W., Junge, B., Kraus, L., Merfert-Diete, C., Rumpf, H-J., Simon, R. & Töppich, J., 2002, Göttingen: Hogrefe.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Consistency in Classification of Diabetes Mellitus

Hjelmborg, J. V. B. & Kyvik, K. O., 2002, 2002.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Er De forvirret? Sundhedsdebatten 2002; 22

Nexøe, J., 2002

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Exclusionism and Public Health: An Institutional Perspective

Leeuw, E. D., 2002, Odense: Syddansk Universitet.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Forebyggelse af iskæmisk hjertesygdom i almen praksis

Christensen, B., Heebøll-Nielsen, N. C., Madsen, L. D., Lous, J. . F. O. & Stender, S., 2002, 2. reviderede udgave ed. København: DSAM.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Illegal Immigrants on the labour markets of the EU

Hjarnø, J., 2002, London: Ashgate.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Islam in rural areas in Denmark

Hjarnø, L., 2002

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Læge Kai Ludvigsens dagbøger fra Sydgrønland 1930-31

Nyland, N., 2002, Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Længe leve!? Om udforskningen af det lange liv

Jeune, B., 2002, København: Forlaget Fremad.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Lipid-lowering drugs: Pharmacoepidemiological studies of prescription patterns in general practice

Larsen, J., 2002, København: Syddansk Universitetsforlag.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Non-medical triggers of patients' contacts to general practitioners

Eriksson, T., 2002, København: Syddansk Universitetsforlag.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Odense Kommune: Evaluering af Erhvervstræningsskolen Fase 2: Kvalitetsudvikling på ETS: CAST rapport, marts 2002

Sørensen, J. & Laursen, N., 2002

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Oplæg til strategi for medicinsk teknologivurdering af maskinel dosisdispensering i det primære sundhedsvæsen: CAST rapport, september 2002

Sørensen, J., Rasmussen, D. M., Larsen, R. J., Dyssegaard, A. & Knudsen, M. S., 2002

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Organizational responses to the introduction of DRG rates for extended choice hospital patients in Denmark

Vrangbæk, K. & Bech, M., 2002, København: Københavne Universitet, Institut for Statskundskab. (Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, Arbejdspapir 2002/15).

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Osteoporose i almen praksis: Klinisk vejledning

Munck, A., Krølner, B., Noe-Nygaard, E., Grinsted, P., Mosekilde, L., Hahn-Pedersen, L., Hansen, D. G., Christensen, P. M., Bisgaard, A. T. & Bjerrum, L., 2002, Dansk Selskab for Almen Medicin.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Penicillin resistance in pneumococci found in the rhinopharynx of children with acute otitis media: Preliminary results

Lous, J., Hansen, J. G., Hansen, B. L. & Konradsen, H. B., 2002, BC Decker Inc.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Private health insurance and demand for health care by insured and non-insured in Denmark

Christiansen, T., Lauridsen, J. & Kamper-Jørgensen, F., 2002, Odense: Syddansk Universitet, Faculty of Social Sciences. (Health Economics Papers, 2002).

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Proceedings of the 18th Plenary Meeting of the EuroQol Group, Lund 2002

Norinder, A. G. ., Pedersen, K. M. . & Roos, P. ., 2002

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Reforming decentralized integrated health care systems: Theory and the case of the Norwegian reform

Pedersen, K. M., 2002, Oslo. (Working paper 2002: 7, University of Oslo, health economics research programme).

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Social Inequalities in Health In Estonia

Kasmel, A., Kunst, A., Leinsalu, M. & Habicht, J., 2002, Tallin: Publication of the Estonian Ministry of Social Affairs.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

World Health Organisation European Healthy Cities: Analysis of Annual Reports 2001

Skovgaard, T., Heritage, Z., Lafond, L., Leeuw, E. D. & Mitcham, C., 2002, Copenhagen: World Health Organization.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

2001

Abstract Book for the 5th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, Odense, Denmark, 12-15 September 2001

Brøsen, K., Nedergaard, O. A. & Orme, M. . R., 2001, København: Gyldendal Akademisk. (Pharmacol Toxicol).

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

En mini-MTV om anskaffelse af digitalt optageudstyr

Olsen, J. & Sørensen, J., 2001, Odense.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Evaluering af Fyns Amts projekt Forældrekorps om alkohol og andre rusmidler

Birk-Olsen, M., 2001, Odense.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Evaluering af Fødselsbetjeningens projekt Team'et

Nielsen, B. L. & Madsen, M., 2001, Odense.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch