• J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal

    5000 Odense C

Research Output

Filter
Book

Praktisk farmakologi

Pottegård, A. & Stage, T. B., 17. Dec 2014, 1 ed. FADL's Forlag. 229 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookEducationpeer-review

Praktiserende lægers kontakter med social- og sundhedsvæsenet

Pedersen, K. M., Munck, A., Hansen, D. G., Bro, F. & Kragstrup, J., 2003, Odense: Audit Projekt Odense.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Praktiserende lægers kontakter med social-og sundhedsvæsenet

Pedersen, K. M., Munck, A., Hansen, D. G., Bro, F. & Kragstrup, J., 2003, Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Praktiserende lægers håndtering af patienter med psykiske problemer og psykisk sygdom: Rapport til Sundhedsministeriet

Hansen, D. G., 1999, (Audit Projekt Odense).

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Præferencer for rutinemæssige ultralydsundersøgelser i svangeromsorgen Del 3: Empirisk studie med anvendelse af contingent valuation metode (CVM) og conjoint analysis (CA)

Nielsen, B. L., Madsen, M., Sørensen, J. . R. & Christiansen, T. . R., 2003, Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Præferencer for rutinemæssige ultralydsundersøgelser i svangeromsorgen Del 2: Kvalitative studier

Nielsen, B. L., Madsen, M., Sørensen, J. . R. & Christiansen, T. . R., 2003, Odense: Syddansk Universitetsforlag. (IST discussion papers 2003:3).

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Præferencer for rutinemæssige ultralydsundersøgelser i svangeromsorgen Del 1: Teorigrundlag for præferencevurdering ved anvendelse af contingent valuation metoden (CVM) og conjoint analysis (CA)

Nielsen, B. L., Madsen, M., Sørensen, J. . R. & Christiansen, T. . R., 2003, Odense: Syddansk Universitetsforlag. (IST discussion papers 2003:1).

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Politiets brug af skydevåben: Juridiske Aspekter

Elholm, T., 2003, København: Karnov Group.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Perspektiver for antropologien - samtaler med professor Whyte

Dalgaard, T., Hildebrandt-Eriksen, L. & Oberländer, L., 1999, København: Argonoter.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Penicillin resistance in pneumococci found in the rhinopharynx of children with acute otitis media: Preliminary results

Lous, J., Hansen, J. G., Hansen, B. L. & Konradsen, H. B., 2002, BC Decker Inc.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Patientvejledning 2009, 10. udgave

Lous, J., 2009, 10. ed. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 2 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookCommunication

Pædagoger og sundhedsarbejde - en bog om levekår, livsstil og helbred

Johannessen, H., 2005, 2 ed. København: Munksgaard .

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookEducation

Osteoporose i almen praksis: Klinisk vejledning

Munck, A., Krølner, B., Noe-Nygaard, E., Grinsted, P., Mosekilde, L., Hahn-Pedersen, L., Hansen, D. G., Christensen, P. M., Bisgaard, A. T. & Bjerrum, L., 2002, Dansk Selskab for Almen Medicin.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Organizational responses to the introduction of DRG rates for extended choice hospital patients in Denmark

Vrangbæk, K. & Bech, M., 2002, København: Københavne Universitet, Institut for Statskundskab. (Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, Arbejdspapir 2002/15).

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Oplæg til strategi for medicinsk teknologivurdering af maskinel dosisdispensering i det primære sundhedsvæsen: CAST rapport, september 2002

Sørensen, J., Rasmussen, D. M., Larsen, R. J., Dyssegaard, A. & Knudsen, M. S., 2002

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Only One Chance: How Environmental Pollution Impairs Brain Development – and How to Protect the Brains of the Next Generation

Grandjean, P., 2013, New York: Oxford University Press. 230 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearchpeer-review

Odense Kommune: Evaluering af Erhvervstræningsskolen Fase 2: Kvalitetsudvikling på ETS: CAST rapport, marts 2002

Sørensen, J. & Laursen, N., 2002

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Nordisk Aktivitetsvidenskab

Kristensen, H. K. (ed.), Mærsk, J. L. (ed.) & Bach Schou, A. S. (ed.), 2017, Munksgaard . 256 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookEducationpeer-review

Non-medical triggers of patients' contacts to general practitioners

Eriksson, T., 2002, København: Syddansk Universitetsforlag.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Neurologi og Neurorehabilitering

Wæhrens, E. E. E., Winkel, A. & Jørgensen, H. S., 2013, 2 ed. Copenhagen: Munksgaard . 544 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookEducation

Neighbourhood structure and health promotion

Stock, C. (ed.) & Ellaway, A. (ed.), 2013, New York: Springer Science+Business Media.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Når køn forhandler løn

Andersen, P. T. & Bloksgaard, L., 2004, LO: LO - Landsorganisationen i Danmark. 183 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Mirakler: möten mellom himmel och jord

Hvidt, N. C., 2003, Örebro: Cordia.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookCommunication

Mirakler: møder mellem himmel og jord

Hvidt, N. C., 2001, København: Gyldendal.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookCommunication

Metoder til registrering og analyse af diagnoseklassificerede kontaktforløb i almen praksis. Ph.D.-afhandling

Schroll, H., 2001, København: Månedsskr for Prakt Lægegern.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Metodehåndbog for Medicinsk Teknologivurdering

Kristensen, F. B., Hørder, M. & Poulsen, P. B. R., 2001, Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering, København: Sundhedsstyrelsen.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Medicin.dk - kittelbogen 2007

Pedersen, C., Bjerrum, L., Dalhoff, K., Damkier, P., Friis, H. & Hendel, J., 2006, København: Infomatum.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookEducation

Luftvejsinfektioner - håndbog om udredning og behandling i almen praksis. Audit Projekt Odense

Gahrn-Hansen, B. & Munck, A., 2005, Forskningsenheden for almen medicin, SDU og Institut for Rationel Farmakoterapi: Lægemiddelstyrelsen.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookEducation

Luftvejsinfektioner - diagnose og behandling

Bjerrum, L., Gahrn-Hansen, B., Plejdrup Hansen, M., Cordoba Currea, G. C., Aabenhus, R. M. & Monrad, R. N., 8. May 2014, 1 ed. Dansk Selskab for Almen Medicin. 52 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearchpeer-review

Lov om aktiv socialpolitik. Kontanthjælp aktivering. Klinisk Socialmedicin

Stenager, E., 2000, København: Gyldendal Akademisk.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Lipid-lowering drugs: Pharmacoepidemiological studies of prescription patterns in general practice

Larsen, J., 2002, København: Syddansk Universitetsforlag.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Läkemedelsinteraktioner inom medicinsk onkologi och hematologi

Bergmann, T. K. & Gullbo, J. (ed.), 2010, Uppsala, Sverige. 87 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookCommunication

Længe leve!? Om udforskningen af det lange liv

Jeune, B., 2002, København: Forlaget Fremad.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Lægemiddelinteraktioner i Medicinsk Onkologi og Hæmatologi

Bergmann, T. K., 2008, 1 ed. Syddansk Universitet. Klinisk Farmakologi. 96 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookCommunication

Læge Kai Ludvigsens dagbøger fra Sydgrønland 1930-31

Nyland, N., 2002, Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Kvindestemmer: Liv og Kræft

Hansen, H. P., 2012, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 76 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookCommunication

Kunstens Mirakler: Den klassiske kunsts skildringer af Bibelens mirakler

Hvidt, N. C. & Assing Hvidt, E., 2008, København: Gyldendal. 200 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookCommunication

Kostnader og leveårsgevinster ved medikamentell primærforebygging av hjertekarsykdom

Sønbø Kristiansen, I., Wisløff, T., Nordheim, OF., Halvorsen, S. & Selmer, RM., 2008, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. (Rapport fra Kunnskapssenteret. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten; No. 34-2008).

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookCommunication

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet: en ide på sandgrund?

Pedersen, K. M., 2005, Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Kommunale aktiviteter - udfordringsret, servicestrategi, frit valg og erhvervsudøvelse

Steinicke, M., 2003, København: Nyt Juridisk Forlag.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Kliniske retningslinjer for biologisk behandling af bipolare affektive sindslidelser

Nielsen, C. T., Damkier, P., Sørensen, C. & Stage, K. B., 2010, Almenpsykiatrisk Afdeling Esbjerg. 22 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearchpeer-review

Kend din krop, mand: Sundhed, Sex, Sport, Sind

Christensen, K., Graugaard, C., Bonde, H., Wulff Helge, J. & Madsen, S. A., 2006, København: Aschehoug (Denmark). 336 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookCommunication

Kemi på hjernen: går ud over enhver forstand

Grandjean, P. & Hermann, P., 6. Nov 2015, København: Gyldendal. 334 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookCommunication

Kan Bjerge Flytte Troen?

Hvidt, N. C. (ed.) & Johansen, C. (ed.), 2008, København: Gyldendal. 336 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookCommunication