• J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal

    5000 Odense C

Research Output 1965 2020

Filter
Book

Evaluering af 34 projekter med bevilling fra Narkopuljen 2006

Konge Nielsen, M. & Pedersen, M. U., 2011, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet . 382 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Evaluering af Fyns Amts projekt Forældrekorps om alkohol og andre rusmidler

Birk-Olsen, M., 2001, Odense.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Evaluering af Fødselsbetjeningens projekt Team'et

Nielsen, B. L. & Madsen, M., 2001, Odense.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Evidence based medicine, in its place

Kristiansen, I. S. & Mooney, G., 2004, London: Spon press.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Evidence-based medicine in its place

Kristiansen, I. S. & Mooney, G., 2006, USA: Spon press.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookCommunication

Exclusionism and Public Health: An Institutional Perspective

Leeuw, E. D., 2002, Odense: Syddansk Universitet.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Five books that shaped my view of health policy

de Leeuw, E., 2003

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Forebyggelse af iskæmisk hjertesygdom i almen praksis

Christensen, B., Heebøll-Nielsen, N. C., Madsen, L. D., Lous, J. . F. O. & Stender, S., 2002, 2. reviderede udgave ed. København: DSAM.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Forebyggende fysioterapeutisk træning til gravide: - En medicinsk teknologivurdering

Raaberg, L., Stensgaard, S., Larsen, R. J., Boe, T. & Uller, A., 2004, Odense: Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, SDU.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Fremme af Evidensbaseret praksis på Odense Universitetshospital

Douw, K., 2001, Odense: Fyns Amt.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

FynPEP - Praktiserende lægers og deres patienters kvalitetskriterier i hverdagen og deres erfaringer med at deltage i DanPEP

Frederiksen, H. B. & Elverdam, B., 2005, Kvalitetsudviklingsudvalget Fyns Amt.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Fysisk aktivitet som behandling: Motion og Kost på Recept i Københavns Kommune

Roessler, K. K., Ibsen, B., Sørensen, J. & Saltin, B., 2007, Odense: Syddansk Universitetsforlag. 142 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Gesundheitliche Ungleichheit: Der Beitrag kontextueller Merkmale

Voigtlaender, S., Berg-Beckhoff, G. & Razum, O., 2008, Peter Lang. 111 p. (Challenges in Public Health, Vol. 55).

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Gruppeprocesser som syntesemetode i sundhedstjenesteforskning og teknologivurdering: en retorisk analyse

Eversbusch, C. N., Jørgensen, T. & Draborg, E. U., 2009, 1 ed. København: Sundhedsstyrelsen. 138 p. (MTV værktøjskasse).

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Gynækologi i almen praksis

Damsbo, N., Bjerrum, P., Bro, F., Poulsen, E. F. & Wilken-Jensen, C., 2005, Danmark: Munksgaard .

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Håndbog om infektionssygdomme i almen praksis.

Gahrn-Hansen, B., Petersen, S. T., Nielsen, L., Halken, S., Glintborg, D., Larsen, B. O., Munck, A., Hansen, B. G. & Munck, A. (ed.), 2005, 2. ed. Audit Projekt Odense, Forskningsenheden for almen Praksis i Odense og Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF).

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookEducation

Handelsagenten & eneforhandleren

Iversen, B., 2003, 4. udg. ed. København: Karnov Group.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Healthcare Technologies Roadmapping: the effective delivery of healthcare in the context of an ageing society: A pilot-project

Braun, A. R., Barlow, M., Boden, M. . R., Borch, K., Ryan, J., Saranummi, N., Vondeling, H. & Zappacosta, M., 2003, Seville, Spain: Institute for Prospective Technology Studies (IPTS).

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Health Promotion Practice: building empowered communities.

Laverack, G., 2007, London: Open University Press.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearchpeer-review

Health Promotion Practice: Power & Empowerment.

Laverack, G., 2004, London: SAGE Publications.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearchpeer-review

Health Technology Assessment and Diffusion of Health Technology

Poulsen, P. B., 1999, Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Hochschule und Gesundheit: Salutogenese am Arbeitsplatz Universität

Gräser, S., 2003, Lengerich: Pabst Science Publishers.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

HTA education and training in Europe

Douw, K., Vondeling, H. & Bakketeig, L., 2001, Odense.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Hvidbjerg Sygehus 1892-2000: Fra amtssygehus - til hospice?

Nyland, N. & Lauridsen, A., 2001, Odense: Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Hvorfor ældes vi forskelligt?

Christensen, K., 2000, København: Gyldendal.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Hvorfor indførte nogle danske amter mammografiscreening og andre ikke? Kapittel 7 i Lauritzen  JL og Pedersen KM (Eds.). Sundhedsøkonomi: fra teori til praksis

Translated title of the contribution: Health economics: from theory to practiceVondeling (second author), H., 2009, København: Djøf Forlag. 224 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookCommunication

Icons of Longevity. Luxdorph´s Eighteenth Century Gallery of Long-livers

Petersen, L-L. B. & Jeune, B., 1. Feb 2011, Syddansk Universitetsforlag. 330 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookCommunication

Idrætshistorisk Årbog 2003: værdier, mål, realiteter

Jørgensen, P. (ed.) & Skovgaard, T. (ed.), 2004, Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Illegal Immigrants on the labour markets of the EU

Hjarnø, J., 2002, London: Ashgate.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Incitamentsstyring i sygehusvæsenet: Virkningen af øget takststyring og tilhørende incitamenter

Pedersen, K. M., Bech, M. & Hansen, M. B., 2006, Odense: Syddansk Universitetsforlag. 239 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

International klassifikation for den primære sundhedstjeneste ICPC-2

Falkø, E., Bentzen, N. & Bjerre, B. (Translator), 2003, 2. ed. WONCA. 290 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearchpeer-review

Introduction in epidemiology

Berg-Beckhoff, G. & Hellmeier, W., 2012, Syddansk Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 87 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookEducation

Islam in rural areas in Denmark

Hjarnø, L., 2002

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

IT-projekt gavner læger og patienter

Schroll, H., 2003, Det Jysk-Fynske Erhvervssamarbejde.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Kan Bjerge Flytte Troen?

Hvidt, N. C. (ed.) & Johansen, C. (ed.), 2008, København: Gyldendal. 336 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookCommunication

Kemi på hjernen: går ud over enhver forstand

Grandjean, P. & Hermann, P., 6. Nov 2015, København: Gyldendal. 334 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookCommunication

Kend din krop, mand: Sundhed, Sex, Sport, Sind

Christensen, K., Graugaard, C., Bonde, H., Wulff Helge, J. & Madsen, S. A., 2006, København: Aschehoug (Denmark). 336 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookCommunication

Kliniske retningslinjer for biologisk behandling af bipolare affektive sindslidelser

Nielsen, C. T., Damkier, P., Sørensen, C. & Stage, K. B., 2010, Almenpsykiatrisk Afdeling Esbjerg. 22 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearchpeer-review

Kommunale aktiviteter - udfordringsret, servicestrategi, frit valg og erhvervsudøvelse

Steinicke, M., 2003, København: Nyt Juridisk Forlag.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet: en ide på sandgrund?

Pedersen, K. M., 2005, Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Kostnader og leveårsgevinster ved medikamentell primærforebygging av hjertekarsykdom

Sønbø Kristiansen, I., Wisløff, T., Nordheim, OF., Halvorsen, S. & Selmer, RM., 2008, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. (Rapport fra Kunnskapssenteret. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten; No. 34-2008).

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookCommunication

Kunstens Mirakler: Den klassiske kunsts skildringer af Bibelens mirakler

Hvidt, N. C. & Assing Hvidt, E., 2008, København: Gyldendal. 200 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookCommunication

Kvindestemmer: Liv og Kræft

Hansen, H. P., 2012, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 76 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookCommunication

Læge Kai Ludvigsens dagbøger fra Sydgrønland 1930-31

Nyland, N., 2002, Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Lægemiddelinteraktioner i Medicinsk Onkologi og Hæmatologi

Bergmann, T. K., 2008, 1 ed. Syddansk Universitet. Klinisk Farmakologi. 96 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookCommunication