• J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal

    5000 Odense C

Research Output 1965 2020

Filter
Book
Book

Abstract Book for the 5th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, Odense, Denmark, 12-15 September 2001

Brøsen, K., Nedergaard, O. A. & Orme, M. . R., 2001, København: Gyldendal Akademisk. (Pharmacol Toxicol).

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

A Danish version of the perception of words in noise test: A screening to find children with communication recognition problems

Lous, J., Galker, E. & Williamson, I., 2002, BC Decker Inc.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

A global analysis of technological change

Kristiansen, I. S., Clausen, J., Christiansen, T. & Søgaard, J., 2000, Minnesota: Minnesota University Press.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Alcohol Consumption and Alcohol-related Problems in Germany

Bloomfield, K., Bühringer, G., Augustin, R., Bergmann, E., Funk, W., Junge, B., Kraus, L., Merfert-Diete, C., Rumpf, H-J., Simon, R. & Töppich, J., 2002, Göttingen: Hogrefe.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Allergiske luftvejssygdomme

Mygind, N., Pedersen, S. & Dahl, R., 2000, 15. udgave ed. Medicinsk kompendium.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Almindelig Daglig Levevis - ADL

Wæhrens, E. E. E., 2015, 1. ed. Copenhagen: Munksgaard . 288 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookEducation

Alternativ behandling - praksis og fakta

Johannessen, H. & Ostenfeld-Rosenthal, A., Apr 2012, København: Munksgaard .

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookCommunication

An introduction to epidemiology for health professionals

Olsen, J., Murray, J., Christensen, K. & Ekbom, A., 2010, Springer Science+Business Media. 161 p. (Springer Series on Epidemiology and Health, Vol. 1).

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookEducation

Arbejdsmedicin i praksis

Ingemann Larsen, A., Schmidt, J. & Jepsen, J. R., Mar 2013, København: Munksgaard .

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearchpeer-review

Assessment of Population Health Risks of Policies

Gulis, G., Mekel, O. (ed.), Ádám, B. (ed.) & Cori, L. (ed.), 1. Nov 2013, Springer Publishing Company. 269 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearchpeer-review

A to Z of Health Promotion

Laverack, G., 2013, 1. ed. London: Palgrave Macmillan. (Professional Keywords).

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearchpeer-review

A to Z of Public Health: Professional keywords 'Unlocking knowledge for practice'

Laverack, G., 2015, Basingstoke: Palgrave Macmillan. (Professional Keywords).

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearchpeer-review

Bankgarantier

Pedersen, H. V. G., 2003, 2. udg. ed. København: Djøf Forlag.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Basal og Klinisk Farmakologi

Kampmann, J. P., Brøsen, K., Nielsen-Kudsk, F. & Nyborg, N. C. B., 1999, 2. udgave ed. FADL's Forlag. 806 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Basisbog i ergoterapi: aktivitet og deltagelse i hverdagslivet

Brandt, Å. (ed.), Madsen, A. J. (ed.) & Peoples, H. (ed.), Apr 2013, Munksgaard, Danmark. 576 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookEducation

Bedingungen des Gesundheitsverhaltens: Risikowahrnehmung und persoenliche Ressourcen

Translated title of the contribution: Determinants of Health Behavior: Risk perception and personal resourcesLeppin, A., 1994, Muenchen/Weinheim: Juventa Verlag. 272 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearchpeer-review

Behandlingsgaranti og ydelser i dansk stofmisbrugsbehandling

Konge Nielsen, M. & Pedersen, M. U., 2007, Center for Rusmiddelforskning. 71 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Benzodiazepiner i almen praksis. Ordination og nedtrapning

Bjerrum, L., Hansen, D. G., Damsgaard, J. & Munck, A., 2004, Odense og København: Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab, Syddansk Universitet.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Biokemi

Mainz, J., 1988, København: Munksgaard . 272 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Børsretten

Clausen, N. J. & Andersen, P. K., 2003, 2. udg. ed. København: Djøf Forlag.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Cerveaux en danger: Protégeons nos enfants

Grandjean, P., 2016, Paris: Buchet Chastel. 336 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookCommunication

Children's health and RF-EMF exposure

Wiedemann, P., Schuetz, H., Boerner, F., Berg-Beckhoff, G., Croft, R., Lerchl, A., Martens, L., Neubauer, G., Repacholi, M. & Regel, S., 2009, Jülich: Forschungszentrum Jülich. 59 p. (Schriften des Forschungszentrums Jülich. Reihe Gesundheit / Health, Vol. 16).

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Consistency in Classification of Diabetes Mellitus

Hjelmborg, J. V. B. & Kyvik, K. O., 2002, 2002.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Cost effectiveness of fondaparinux compared to enoxaparin as venous thromboembolism prophylaxis in Denmark

Gundgaard, J., Olsen, J. & Lundkvist, J., 2003, Odense: Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, SDU.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Danskernes ønsker til sundhedsvæsenet

Frandsen, A. G., Gyrd-Hansen, D., Petersen, S. & Slothuus, U., 2000, Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Dansk Privatret

Clausen, N. J. & Ukendt, M. F., 2003, 13. udg. ed. København: Djøf Forlag.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Dansk Privatret

Iversen, B. & m.fl., 2003, 13. udg. ed. København: Djøf Forlag.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Dataindsamling i arbejdsmedicinen

Jepsen, J. R., 1979

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookCommunication

Decomposition Methods in Demography

Canudas-Romo, V., 2003, Amsterdam, The Netherlands: Rozenberg Publishers.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearchpeer-review

Den ældre patient: Klinisk Vejledning for Almen Praksis

Søndergaard, J., 2012, 1 ed. Dansk Selskab for Almen Medicin. 80 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookCommunication

De praktiserende læger i Danmark 1800-1910

Nyland, N., 2000, Odense: Audit Projekt Odense. Forskningsenheden for Almen Medicin, Syddansk Universitet.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Diagnostik og behandling af lændesmerter i almen praksis: Klinisk vejledning

Gravesen, A., Jensen, N., Lyng, G., Nexøe, J., Pedersen, N. F., Rasmussen, C., Rytter, L., Silbye, P. & Bendix, T., 2006, 1 ed. Hillerød: Dansk selskab for almen medicin og Fonden for Tidsskrift for praktisk lægegerning.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookEducation

Digitale bevægelser

Madsen, B. W. & Skovgaard, T., 2006, Odense: Syddansk Universitetsforlag. (Idrætshistorisk årbog).

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookCommunication

Distributed Computing and Monitoring Technologies for Older Patients

Klonovs, J., Haque, M. A., Krueger, V., Nasrollahi, K., Andersen-Ranberg, K., Moeslund, T. B. & Spaich, E. G., 2016, Springer. 102 p. (SpringerBriefs in Computer Science).

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearchpeer-review

Diversity Management and Discrimination: Immigrants and Ethnic Minorities in the EU

Wrench, J., 2007, Hamshire, UK: Taylor & Francis. 156 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookCommunication

Eksempler i statistik anvendt i sundhedsvidenskab

Hjelmborg, J. V. B., 2005, Odense: Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, SDU.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookEducation

El jaguar como elemento estratégico para la conservación: Corredor Biológico Mesoamericano México

Translated title of the contribution: The Jaguar as a strategic element in conservationManterola, C., Conde, D. A., Colchero, F., Rivera, A., Huerta, E., Soler, A. & Pallares, E., 2011, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. 130 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

En mini-MTV om anskaffelse af digitalt optageudstyr

Olsen, J. & Sørensen, J., 2001, Odense.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

En satsing for fremtiden: Evaluering av strategiske høgskoleprosjekter (SHP)

Hansen, H. P., 2011, Norges forskningsråd.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookCommunication

Epidemiologische Methoden

Translated title of the contribution: Epidemiological method: Advanced training distance learning in the master of Health AdministrationBerg-Beckhoff, G. & Hellmeier, W., May 2011, University of Bielefeld. 114 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookEducation

Distance Education
Epidemiologic Methods
Health

Er De forvirret? Sundhedsdebatten 2002; 22

Nexøe, J., 2002

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Et godt liv som gammel

Konge Nielsen, M., 2006, Syddansk Universitetsforlag . 210 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

EU's udbudsdirektiver med kommentarer

Steinicke, M. & Groesmeyer, L., 2003, København: Djøf Forlag.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Evaluering: Kampagne mod narkotika: Fyns Amt 1994/95

Draborg, E. & Søgaard, J., 1996, København: Sundhedsstyrelsen. Forebyggelse og sundhedsfremme. 72 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch