• J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal

    5000 Odense C

Research Output

Filter
Book

Længe leve!? Om udforskningen af det lange liv

Jeune, B., 2002, København: Forlaget Fremad.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Läkemedelsinteraktioner inom medicinsk onkologi och hematologi

Bergmann, T. K. & Gullbo, J. (ed.), 2010, Uppsala, Sverige. 87 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookCommunication

Lipid-lowering drugs: Pharmacoepidemiological studies of prescription patterns in general practice

Larsen, J., 2002, København: Syddansk Universitetsforlag.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Lov om aktiv socialpolitik. Kontanthjælp aktivering. Klinisk Socialmedicin

Stenager, E., 2000, København: Gyldendal Akademisk.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Luftvejsinfektioner - diagnose og behandling

Bjerrum, L., Gahrn-Hansen, B., Plejdrup Hansen, M., Cordoba Currea, G. C., Aabenhus, R. M. & Monrad, R. N., 8. May 2014, 1 ed. Dansk Selskab for Almen Medicin. 52 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearchpeer-review

Luftvejsinfektioner - håndbog om udredning og behandling i almen praksis. Audit Projekt Odense

Gahrn-Hansen, B. & Munck, A., 2005, Forskningsenheden for almen medicin, SDU og Institut for Rationel Farmakoterapi: Lægemiddelstyrelsen.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookEducation

Medicin.dk - kittelbogen 2007

Pedersen, C., Bjerrum, L., Dalhoff, K., Damkier, P., Friis, H. & Hendel, J., 2006, København: Infomatum.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookEducation

Metodehåndbog for Medicinsk Teknologivurdering

Kristensen, F. B., Hørder, M. & Poulsen, P. B. R., 2001, Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering, København: Sundhedsstyrelsen.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Metoder til registrering og analyse af diagnoseklassificerede kontaktforløb i almen praksis. Ph.D.-afhandling

Schroll, H., 2001, København: Månedsskr for Prakt Lægegern.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Mirakler: möten mellom himmel och jord

Hvidt, N. C., 2003, Örebro: Cordia.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookCommunication

Mirakler: møder mellem himmel og jord

Hvidt, N. C., 2001, København: Gyldendal.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookCommunication

Når køn forhandler løn

Andersen, P. T. & Bloksgaard, L., 2004, LO: LO - Landsorganisationen i Danmark. 183 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Neighbourhood structure and health promotion

Stock, C. (ed.) & Ellaway, A. (ed.), 2013, New York: Springer Science+Business Media.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Neurologi og Neurorehabilitering

Wæhrens, E. E. E., Winkel, A. & Jørgensen, H. S., 2013, 2 ed. Copenhagen: Munksgaard . 544 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookEducation

Non-medical triggers of patients' contacts to general practitioners

Eriksson, T., 2002, København: Syddansk Universitetsforlag.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Nordisk Aktivitetsvidenskab

Kristensen, H. K. (ed.), Mærsk, J. L. (ed.) & Bach Schou, A. S. (ed.), 2017, Munksgaard . 256 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookEducationpeer-review

Odense Kommune: Evaluering af Erhvervstræningsskolen Fase 2: Kvalitetsudvikling på ETS: CAST rapport, marts 2002

Sørensen, J. & Laursen, N., 2002

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Only One Chance: How Environmental Pollution Impairs Brain Development – and How to Protect the Brains of the Next Generation

Grandjean, P., 2013, New York: Oxford University Press. 230 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearchpeer-review

Oplæg til strategi for medicinsk teknologivurdering af maskinel dosisdispensering i det primære sundhedsvæsen: CAST rapport, september 2002

Sørensen, J., Rasmussen, D. M., Larsen, R. J., Dyssegaard, A. & Knudsen, M. S., 2002

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Organizational responses to the introduction of DRG rates for extended choice hospital patients in Denmark

Vrangbæk, K. & Bech, M., 2002, København: Københavne Universitet, Institut for Statskundskab. (Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, Arbejdspapir 2002/15).

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Osteoporose i almen praksis: Klinisk vejledning

Munck, A., Krølner, B., Noe-Nygaard, E., Grinsted, P., Mosekilde, L., Hahn-Pedersen, L., Hansen, D. G., Christensen, P. M., Bisgaard, A. T. & Bjerrum, L., 2002, Dansk Selskab for Almen Medicin.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Pædagoger og sundhedsarbejde - en bog om levekår, livsstil og helbred

Johannessen, H., 2005, 2 ed. København: Munksgaard .

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookEducation

Patientvejledning 2009, 10. udgave

Lous, J., 2009, 10. ed. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 2 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookCommunication

Penicillin resistance in pneumococci found in the rhinopharynx of children with acute otitis media: Preliminary results

Lous, J., Hansen, J. G., Hansen, B. L. & Konradsen, H. B., 2002, BC Decker Inc.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Perspektiver for antropologien - samtaler med professor Whyte

Dalgaard, T., Hildebrandt-Eriksen, L. & Oberländer, L., 1999, København: Argonoter.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Politiets brug af skydevåben: Juridiske Aspekter

Elholm, T., 2003, København: Karnov Group.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Præferencer for rutinemæssige ultralydsundersøgelser i svangeromsorgen Del 1: Teorigrundlag for præferencevurdering ved anvendelse af contingent valuation metoden (CVM) og conjoint analysis (CA)

Nielsen, B. L., Madsen, M., Sørensen, J. . R. & Christiansen, T. . R., 2003, Odense: Syddansk Universitetsforlag. (IST discussion papers 2003:1).

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Præferencer for rutinemæssige ultralydsundersøgelser i svangeromsorgen Del 2: Kvalitative studier

Nielsen, B. L., Madsen, M., Sørensen, J. . R. & Christiansen, T. . R., 2003, Odense: Syddansk Universitetsforlag. (IST discussion papers 2003:3).

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Præferencer for rutinemæssige ultralydsundersøgelser i svangeromsorgen Del 3: Empirisk studie med anvendelse af contingent valuation metode (CVM) og conjoint analysis (CA)

Nielsen, B. L., Madsen, M., Sørensen, J. . R. & Christiansen, T. . R., 2003, Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Praktiserende lægers håndtering af patienter med psykiske problemer og psykisk sygdom: Rapport til Sundhedsministeriet

Hansen, D. G., 1999, (Audit Projekt Odense).

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Praktiserende lægers kontakter med social-og sundhedsvæsenet

Pedersen, K. M., Munck, A., Hansen, D. G., Bro, F. & Kragstrup, J., 2003, Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Praktiserende lægers kontakter med social- og sundhedsvæsenet

Pedersen, K. M., Munck, A., Hansen, D. G., Bro, F. & Kragstrup, J., 2003, Odense: Audit Projekt Odense.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Praktisk farmakologi

Pottegård, A. & Stage, T. B., 17. Dec 2014, 1 ed. FADL's Forlag. 229 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookEducationpeer-review

Primærforebygging av hjerte- og karsykdom, med hovedvekt på medikamentelle tiltak

Sønbø Kristiansen, I., Håheim, LL., Fretheim, A., Brørs, O., Kjeldsen, SE., Madsen, S., Njølsted, I., Norheim, OF., Ose, L., Svilaas, A., Flottorp, S. & Thürmer, H., 2009, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. (Rapport fra Kunnskapssenteret; No. 20-2008).

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookCommunication

Priority Setting for Early Assessment of Emerging Health Technologies in Denmark: Poster ved IHEA-møde I York, England, 2001

Vondeling, H., Douw, K., Oortwijn Sørensen, J. & Jørgensen, T., 2001, Odense.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Private health insurance and demand for health care by insured and non-insured in Denmark

Christiansen, T., Lauridsen, J. & Kamper-Jørgensen, F., 2002, Odense: Syddansk Universitet, Faculty of Social Sciences. (Health Economics Papers, 2002).

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Privat kaution for banklån

Legind, N. D., 2003, København: Gad.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Proceedings of the 18th Plenary Meeting of the EuroQol Group, Lund 2002

Norinder, A. G. ., Pedersen, K. M. . & Roos, P. ., 2002

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Profecía Cristiana: La Tradición Post–Bíblica

Hvidt, N. C., 2012, Quito: Libreria Fiat Voluntas Tua Inc. / Fundaciòn Jesùs de la Misericordia.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearchpeer-review

File
211 Downloads (Pure)

Projektarbeid i helsefagene

Magnus, P. & Bakketeig, L. S., 2000, Oslo: Gyldendal Akademisk.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Psykiatrisk sygepleje

Buus, N. (ed.), 2009, 1 ed. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 385 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookEducation

Public Health: Power, Empowerment & Professional Practice

Laverack, G., 2015, 3. ed. London: Palgrave Macmillan. 128 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearchpeer-review

Quo Vadis, Petre? Paveembedet defineret, problematiseret og fornyet fra II Vatikankoncil til i dag

Assing Hvidt, E., 2006

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookCommunication

RCT Field Manual on Rehabilitation

Sjölund, B. H. (ed.), 2007, 1:1 ed. Copenhagen: Rehabilitation and Research Centre for Torture Victims. 419 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookCommunication

Reforming decentralized integrated health care systems: Theory and the case of the Norwegian reform

Pedersen, K. M., 2002, Oslo. (Working paper 2002: 7, University of Oslo, health economics research programme).

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch