• J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal

    5000 Odense C

Research Output

Report

Hidden frailty: Myths and reality

Yashin, A. I., Iachine, I. A., Begun, A. Z. & Vaupel, J. W., 2001, Odense: Institut for Statistik og Demografi, Syddansk Universitet.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Hjemmetræning af patienter med apopleksi

Larsen, T., 2005, København: Sundhedsstyrelsen. (MTV-rapport).

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Hoftebeskyttere til forebyggelse af hoftebrud - en kommenteret udenlandsk medicinsk teknologivurdering

Lauritzen, JB., Backe, H., Søgaard, R. & Olsen, J., 2010, København: Sundhedsstyrelsen. Monitorering og Medicinsk Teknologivurdering. 26 p. (Kommenteret Udenlandsk Medicinsk Teknologivurdering; No. 1, Vol. 3).

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommissionedpeer-review

Horizon Scanning for Pharmaceuticals: proposal for the BeNeLuxA collaboration

Lepage-Nefkens, I., Douw, K., Mantjes, G., de Graaf, G., Leroy, R. & Cleemput, I., 2017, Brussels: Belgian Health Care Knowledge Centre. 168 p. (KCE Report; No. 283).

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearchpeer-review

Open Access
File
256 Downloads (Pure)

Hormonforstyrrende effekter af kombinationer af pesticider

Vinggaard, A. M., Hass, U., Nellemann, C., Birkhøj, M., Jarfelt, K., Dalgaard, M., Lam, H. R., Jacobsen, H., Bonefeld-Jørgensen, E. & Andersen, H. R., 2004, København: Miljøstyrelsen. 84 p. (Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen; No. 88).

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Open Access

How can HIA support Health in All Policies

Kemm, J., Broeder, L. D., Wismar, M., Fehr, R., Douglas, M. & Gulis, G., 2011, 17 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommunication

Human demographic evolution: is it possibleto forget about Darwin?

Boldsen, J. L., 2000, Odense: Demografisk Forskningscenter. (Research Report; No. 17).

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Implementering af Region Syddanmarks ‘Kom-godt tilbage-modellen’. Dialog mellem leder og medarbejder efter langtidssygemelding

Haaber Pettersen, C. L., Larsen, E. L., Skakon, J. & Labriola, M., 2015

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

In2Action: Development and evaluation of a Policy Game Intervention to enhance evidence-use in HEPA policy making

van de Goor, I., Quanjel, M., Spitters, H., Eklund Karlsson, L., Lau, C. J., Sandu, P., Boumans, J., Aro, A. R., Jakobsen, M. W., Rus, D. & Glümer, C., Jun 2015, REPOPA. 45 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Inddragelse af patient aspekter I danske MTV-rapporter: En statusopgørelse

Randwijk, C. B. V. & Hansen, H. P., 2011, København: Sundhedsstyrelsen, Sundhedsdokumentation.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearchpeer-review

Inspirationshæfte - Det GODE Liv: Forebyggelsesprogram for elever i udskolingen om sociale normer og rusmidler

Vallentin-Holbech, L., Rasmussen, B. M., Jørgensen, B. S. & Stock, C., 2018, Syddansk Universitet. 30 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommunication

Open Access

Integrated Care Modellen. De praktiserende lægers rolle. Fokus på inklusionsrate

Nørgaard, B. & Lee, A., 1. Jul 2016, Syddansk Universitet. 29 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommunication

Open Access
File
69 Downloads (Pure)

Interventionsundersøgelse vedrørende diagnostik og behandling af depressive patienter i almen praksis 1995-1999 - en rapport fra kvalitetsudviklingsudvalget Fyns Amt

Berthelsen, A., Damsbo, N., Grinsted, P., Kragh-Sørensen, P., Stage, K. & Sørensen, T., 2003

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommunication

Is patients’ loneliness a matter for general practice? A qualitative study

Thorsen, T., Due, T. D. & Waldorff, F. B., 2016, Forskningsenheden for Almen Praksis. 12 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Open Access

Klar-til-brug medicinløsninger: Interviews med medicinalindustri & LIF - afdækning af barrierer

Sørensen, J. & Bräuner, H., 15. Apr 2016, AMGROS.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommunication

Klar-til-brug medicinløsninger: Interviews med sygehus-/afdelingsledelser samt sygehusapotekere - afdækning af barrierer

Sørensen, J. & Bräuner, H., 2016, AMGROS.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommunication

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering (KIH): Slutrapportering til Fonden for Velfærdsteknologi

Lee, A., Sandvei, M., Hosbond, T., Petersen, J. & Christiansen, K. R., 8. Sep 2015, MedCom i samarbejde med Region Midtjylland og Region Hovedstaden. 133 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Open Access
File
414 Downloads (Pure)

Kombinationseffekter af pesticider

Kudsk, P., Andersen, H. R., Cedergreen, N., Mathiassen, S. K., Møhlenberg, F., Streibig, J. C. & Vinggaard, A. M., 2006, København: Miljøstyrelsen. 100 p. (Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen; No. Nr. 98).

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Kortlægning af svangreomsorgen: Norge, Sverige, Skotland og Danmark

Rasmussen, B. M. & Andersen, P. T., 15. Dec 2017, 62 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge eller diætist: En randomise­ret undersøgelse analyseret i et MTV-perspektiv

Willaing, I., Jørgensen, T., Ladelund, S., Simonsen, T., Nielsen, L. M., Olsen, J. & Sørensen, J., 2003, København: Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Københavns Amt.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

KTB-løsninger 2007-2015: Opsamling på erfaringer, læring og resultater

Sørensen, J. & Bräuner, H., 15. Apr 2016, AMGROS.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommunication

KTB-omkostningsmodel: Litteraturstudie af præferencer for KTB-løsninger

Sørensen, J. & Bräuner, H., 15. Apr 2016, AMGROS.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommunication

KTB-omkostningsmodel: Generel omkostningsmodel

Sørensen, J. & Bräuner, H., 15. Apr 2016, AMGROS.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommunication

KTB-omkostningsmodel: Internationalt litteraturstudie

Sørensen, J. & Bräuner, H., 15. Apr 2016, AMGROS.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommunication

KTB-omkostningsmodel: Overvejelser omkring anvendelse af beregningsmodel i forbindelse med Amgros’ udbudsforretninger

Sørensen, J. & Bräuner, H., 15. Apr 2016, AMGROS.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommunication

Kvalitetsudvikling af rehabilitering og palliation i dansk sundhedsvæsen

Vittrup, R., Toft-Petersen, C. & Hørder, M. (ed.), 1. Nov 2018, REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Pallation. 14 p. (Temanotat, Vol. 5).

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommunication

Open Access

Læring for Livet: et projekt om læringsprocesser for kronisk syge

Svejstrup, F. & Sander, M. B., 2005, Esbjerg: Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet. 90 p. (Evalueringsrapport).

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Langtidseffekten af intervention på børns eksponering for bly

Nielsen, J. B. & Kristiansen, J., 2008, København: Miljøstyrelsen. 30 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Langtidseffekter af prænatal pesticideksponering

Andersen, H. R., Wohlfahrt-Veje, C., Debes, F., Nielsen, F., Jensen, T. K., Grandjean, P. & Main, K. M., 27. Jun 2012, Miljøstyrelsen: Miljøstyrelsen. 92 p. (Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen; No. 140).

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearchpeer-review

Late Lessons from early warnings: science, precaution, innovation. CHAPTER 26: Science for precautionary decision-making

Grandjean, P., 23. Jan 2013, Luxembourg. 655 p. (Late lessons from early warnings; No. 1, Vol. 2).

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommissionedpeer-review

File
98 Downloads (Pure)

Litteraturgennemgang af "The Incredible Years": ("De Utrolige År")

Birk-Olsen, M. & Horsted, C. P., 2007, Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab, Syddansk Universitet.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommissioned

Mammografiscreeningen i Fyns Amt 1993-97: En medicinsk teknologivurdering

Dyreborg, U., Axelsson, C., Bak, M., Bech, M., Bellstrøm, T., Christensen, S., Grabau, D. Å., Gyrd-Hansen, D., Jensen, A. B., Rose, C., Schwartz, W., Jørgensen, T. & Bakketeig, L. S., 2004, (Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter; No. 1, Vol. 4).

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Mapping 'user involvement in research' at the SDU Health Faculty and Odense University Hospital

Nissen, N., 22. Dec 2014, Odense Universitetshospital. 12 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

File
173 Downloads (Pure)

Maskinel Dosisdispensering i primærsektoren: Elementer af en medicinsk teknologivurdering

Sørensen, J., Gundgaard, J., Haugbølle, L. S., Herborg, H., Lee, A., Rossing, C., Skött, L. S. & Sønderaard, B., 2005, Odense: Odense Universitet.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Medicinske patienters ernæringspleje: en medicinsk teknologivurdering

Lassen, K. Ø., Olsen, J., Grinderslev, E., Melchiorsen, H., Kruse, F. & Bjerrum, M., 2005, København: Sundhedsstyrelsen, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering. (Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter; No. 4, Vol. 5).

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Medicinsk Teknologivurdering: MTV af FDG-PET/CT til recidivopsporing af brystkræft

Hildebrandt, M., Rasmussen, M. K., Fasterholdt, I., Buck Christensen, J., Gerke, O., Baun, C., Høilund-Carlsen, P. F., Petersen, H., Ewertz, M., Søe, K. L., Larsen, L. B., Bak Jylling, A. M. & Vach, W., 2017, 35 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Medicinsk Teknologi Vurdering (MTV) af Forebyggelse af fald under indlæggelse

Translated title of the contribution: Prevention of falls in hospitalSillesen Skøtt, S. & Douw, K., 2017, SVS Esbjerg Region Syddanmark. 46 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Open Access
File
86 Downloads (Pure)

Medicinsk teknologivurdering af lavstimulations IVF sammenlignet med standard IVF: Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter

Ingerslev, H. J., Højgaard, A., Poulsen, P. B., Kesmodel, U. & Dinesen, J., 2001, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering. København: Sundhedsstyrelsen.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Metal-metal resurfacing hoftealloplastik (RHA) versus standard total hoftealloplastik (THA): En medicinsk teknologivurdering

Overgaard, S., Penny, J. Ø., Gram-Pedersen, A., Douw, K., Sørensen, J. & Lee, A., Dec 2012, København: Sundhedsstyrelsen. 115 p. (Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter; No. 5, Vol. 12).

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearchpeer-review

Methods for cost‐effectiveness evaluation alongside trials in spine surgery: Health Economics Papers 2010:5

Søgaard, R., Kløjgaard, M. E. & Olsen, J., 2010, Odense: University of Southern Denmark, Institute of Public Health - Health Economics. 37 p. (Health Economics Papers; No. 2010:5).

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearchpeer-review

MIDTVEJSEVALUERING Projekt Nærvær i Nærmiljøet på Sydlangeland 2010‐2014: SAMMENFATNING, KONKLUSION OG ANBEFALINGER

Andersen, P. T., kronborg bak, C., Smorawski, G. & Bojer, P., 2013, intern, fortrolig rapport ed. 21 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Minimally invasive surgery in Denmark: A contribution to the OECD-study Knowledge Intensive Service Activities (KISA), Subproject Health Care

Vondeling, H., 2005, Odense, Denmark: Syddansk Universitet.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Mobiltelefoner: En undersøgelse af risikohåndtering i hverdagslivet

Frederiksen, H. B., Elverdam, B., Felde, L. H. & Nielsen, J. B., 2005, Syddansk Universitet.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch