Faculty of Business and Social Sciences

Research Output 1968 2020

Filter
Memorandum

Ad hoc request on the Implementation of the Temporary Agency Work Directive in the Member States

Højer Schjøler, C. & Videbæk Munkholm, N., 7. May 2018, 4 p..

Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

9 Downloads (Pure)

Synergi og begræsning ved multifunktionel jordfordeling ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk

Johansen, P. H., Præstholm, S., Kronvang, B., Schou, J. S., Ejrnæs, R. & Olsen, J. V., 1. Nov 2018, 41 p..

Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

Open Access
File
2017

Rapport fra »Arbejdsgruppe om fremme af muligheden for digital kommunikation i private lejeforhold«

Juul-Sandberg, J., Svendsen, A., Brondt, L., Stougaard, H., Frederiksen, K. & Piontek, S. I. P., 3. Mar 2017, 18 p..

Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

Supplerende udtalelse vedr. lovvalget i sagerne BS H-37-15 og BS H-38-15

Siig, K., 2. Oct 2017, 14 p.. No. BS H-37-15 og BS H-38-15

Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

Udtalelse vedr. lovvalget i sagerne BS H-37-15 og BS H-38-15

Siig, K., 14. Jul 2017, 22 p.. No. BS H-37-15 og BS H-38-15

Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

2016

Forsvarsministeriets fremtidige opgaveløsning i Arktis

Rahbek-Clemmensen, J., 2016

Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

Rapport fra Ekspertudvalget om gennemsigtighed og mobilitet på realkreditmarkedet

Legind, N. D. & Ekspertudvalg om gennemsigtighed og mobilitet på realkreditmarkedet, 2016

Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

2015
12 Downloads (Pure)

Kalaallit Nunaanni kommunini demokrati

Kjær, U., May 2015, 61 p..

Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

Open Access
File

Kommunalt demokrati i Grønland

Kjær, U., May 2015, 54 p..

Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

2014

DIIS Policy Brief: NATO After Ukraine: The Alliance should stay vigilant in the Middle East

Aarøe Jørgensen, J., 16. Jun 2014, 4 p..

Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

Erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter

Legind, N. D. & Udvalget om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter, 2014

Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

121 Downloads (Pure)

Projekt Competence to Go: Afsluttende evaluering

Battrup, G., 16. Dec 2014, 20 p..

Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

File

Regionalism in Denmark: Assembly of European Regions Study on Regionalism

Klatt, M., Jul 2014, 14 p..

Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

2013

Konfliktråd som henholdsvis alternativ eller supplement til straf i konkrete sager

Kjær Minke, L. & Balvig, F., 13. Aug 2013, 5 p..

Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

2012

Projekt Beredskab uden grænser: Evaluering, September 2012

Battrup, G., 1. Oct 2012, 24 p.. Sep 28, 2012.

Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

Projekt Pontifex Brobygger: Midtvejsevaluering, Juni 2012

Battrup, G., 1. Sep 2012, 47 p.. Aug 23, 2012.

Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

2010

Ansvarlig Leverandørstyring: Vejledning vedr. ansvarlig leverandørstyring

Rådet For Bæredygtig Erhvervsudvikling, Warming-Rasmussen, B., Liempd, D. V., Arlbjørn, J. S. & Backer, S., 22. Oct 2010, 19 p..

Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

Erhvervsøkonomi i Slagelse i 25 år: Studium og karriere blandt erhvervsøkonomiske dimittender fra Campus Slagelse 1983-2008

Scheuer, S., Andersen, T. & Hansen, K. R., 2010, 26 p..

Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

122 Downloads (Pure)

Forhandlet løndannelse i det offentlige - Hvilken fremtid? En analyse baseret på interview med centrale beslutningstagere i det offentlige forhandlingssystem, udarbejdet for Lønkommissionen

Scheuer, S., 2010, 44 p.. May 28, 2010. (Lønkommissionen - Baggrundsrapporter).

Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

Open Access
File

Kandidatafhandling: "Når fjenden kommer indefra": Analyse af Forsvarskommandoens organisationskultur og krisekommunikation under jægerbogsskandalen

Petersen, S. S. & Hassager Sørensen, B., 2010, 110 p..

Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissionedpeer-review

Maritime Business Expert Panel 2010-2020

Froholdt, L. L., 2010, 1 p.. No. INTEREG -NMU, Apr 15, 2010.

Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

Universities and regional development

Just, F., 2010, 7 p..

Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

2009

Deliverable d6.1SME and Stakeholder Study: Northern Maritime University project

Wagtmann, M. A., Afroz Alam, S., Baird, A. & Wilmsmeier, G., 2009, 89 p.. No. 35-2-6-07, No. Interreg IVB North Sea Region

Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

educational offerings
stakeholder
education
electronic learning
North Sea

Effects on Sea Transport Cost due to an International Fund for Greenhouse Gas Emissions From Ships

Kronbak, J., Yang, D. & Chen, G., 2009, 14 p.. No. MEPC 60/INF.7, Dec 11, 2009.

Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

211 Downloads (Pure)

"Nye veje til succes": Et case-eksempel fra Nykredit Silkeborg

Warming-Rasmussen, B., Raalskov, J., Jensen, B. & Frost, C., 2009, 19 p..

Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

File
2008

Rapport – om nedlæggelse af den russisk-tjetjenske venskabsforening

Elholm, T., 2008, 25 p..

Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned