Faculty of Business and Social Sciences

Research Output 1968 2020

Filter
Ph.D. thesis
2019
62 Downloads (Pure)

Conceptualization and value creation of big data in supply chain management: A business process perspective

Brinch, M., 4. May 2019, 263 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportPh.D. thesisResearch

File

ERP systems and performance in SMEs'

Schlichter, J., 2018, Syddansk Universitet. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Research output: Book/anthology/thesis/reportPh.D. thesisResearch

Essay i sundhed og økonomisk udvikling

Translated title of the contribution: Essays in Health and Economic DevelopmentEgedesø, P. J., 2018, Det samfundsvidenskabelige Fakultet.

Research output: Book/anthology/thesis/reportPh.D. thesisResearch

Forvaltningen af ressourcer i arktiske økonomier og økosystemer under hastig forandring: De marine invasive arters rolle

Translated title of the contribution: Stewardship of resources in rapidly evolving Arctic economies and ecosystems: The role of marine invasive speciesKourantidou, M., 2018, Syddansk Universitet. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Research output: Book/anthology/thesis/reportPh.D. thesisResearch

Heroes in Helmand: Military heroism and national identity in Denmark

Frisk, K., 2018

Research output: Book/anthology/thesis/reportPh.D. thesisResearch

Hverdagspraksisformer i Primær Sundhedspleje: Et Forbrugerperspektiv på Taktikker og Empowerment

Translated title of the contribution: Everyday Practices of Primary Healthcare: A Consumer Perspective on Tactics and EmpowermentSchneider-Kamp, A., 2018, Syddansk Universitet. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Research output: Book/anthology/thesis/reportPh.D. thesisResearch

Integratiokn af Vedvarende Energi sammen med El-lagring ind i det Danske El-net

Translated title of the contribution: Integration of Electricity Storage Based Renewable Energy into the Danish Power SystemRacz, V. J., 2018, Syddansk Universitet. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Research output: Book/anthology/thesis/reportPh.D. thesisResearch

Reservation mod princippet om formfrihed: En undersøgelse af artikel 96's CISG effekt på private parter

Translated title of the contribution: The Reservation Against the Freedom of Form Principle: The Reservation Against An Exploration of the Effect of Article 96 CISG on the Private PartiesTolea, A., 2018, Syddansk Universitet. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Research output: Book/anthology/thesis/reportPh.D. thesisResearch

Økonomiske spørgsmål i forbindelse med evaluering og anvendelse af telehealth

Translated title of the contribution: Economic issues associated with evalution and utilization of telehealthMairey, I., 2018, Syddansk Universitet. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Research output: Book/anthology/thesis/reportPh.D. thesisResearch

Actorhood and the construction of epistemic practices in management accounting

Trenca, M., 2017, Syddansk Universitet. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Research output: Book/anthology/thesis/reportPh.D. thesisResearch

Effektivitet, fairness og agent adfærd i køsystemer

Translated title of the contribution: Efficiency, Fairness and Agent Behavior in QueuesBreinbjerg, J. N., 2017, Syddansk Universitet. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Research output: Book/anthology/thesis/reportPh.D. thesisResearch

Ejerskab, virskomhedsledelse samt fusioner og virksomhedsovertagelser: Essays om børnoterede selskaber i Kina

Translated title of the contribution: Ownership, Corporate Governance, and Mergers and Acquisitions: Essays on Publicly Listed Companies in ChinaFan, S., 2017, Syddansk Universitet. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Research output: Book/anthology/thesis/reportPh.D. thesisResearch

Emner inden for økonomisk udvikling

Skovsgaard, C., 2017, Syddansk Universitet. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Research output: Book/anthology/thesis/reportPh.D. thesisResearch

Essays i Corporate Finance

Moritzen, M. R., 2017, Syddansk Universitet. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Research output: Book/anthology/thesis/reportPh.D. thesisResearch

Essays in International Economics and Macro-Finance

Maerean, A-A., 2017, Syddansk Universitet. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Research output: Book/anthology/thesis/reportPh.D. thesisResearch

Events som strategisk imageværktøj til City Branding

Dragin-Jensen, C., 2017, Syddansk Universitet. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Research output: Book/anthology/thesis/reportPh.D. thesisResearch

Gamle medier er også sociale

Schultz Jørgensen, S., 2017, Syddansk Universitet. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Research output: Book/anthology/thesis/reportPh.D. thesisResearch

Governance of Projects and value generation in the organisation

Riis, E., 2017, Syddansk Universitet. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. 269 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportPh.D. thesisResearch

Grænseoverskridende samarbejde om innovation

Hjaltadóttir, R. E., 2017, Syddansk Universitet. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Research output: Book/anthology/thesis/reportPh.D. thesisResearch

Human kapitalens rolle i regional sammenhæng: Skabelse af human capital i by og landdistriktsregioner og grænseoverskridende regioner i Danmark

Translated title of the contribution: The role of human capital in regional assemblages: Human capital creation in the urban-rural and cross-border regions fo DenmarkJavakhishvili Larsen, N., 2017, Syddansk Universitet. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Research output: Book/anthology/thesis/reportPh.D. thesisResearch

Hvordan omsættes økonomiske nyheder

Mølgaard Svensson, H., 2017, Syddansk Universitet. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Research output: Book/anthology/thesis/reportPh.D. thesisResearch

Immigrant Entrepreneurship: Exploring the Variety of Contextual Opportunities and Constraints

Ashourizadeh, S., 2017, Kolding: Syddansk Universitet. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Research output: Book/anthology/thesis/reportPh.D. thesisResearch

IT-retlige metaproblemer: med særlig fokus på IT-relaterede udfordringer inden for retsplejen

Løffler Nielsen, J., 2017, Syddansk Universitet. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Research output: Book/anthology/thesis/reportPh.D. thesisResearch

National Parliaments in the EU post-Lisbon: Parliamentary responses to institutional change

Buskjær Christensen, M., 2017, Syddansk Universitet. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Research output: Book/anthology/thesis/reportPh.D. thesisResearch

New Media, New Citizens? How media exposure in a digital age shapes political participation

Ohme, J., 2017, Syddansk Universitet. Det Humanistiske Fakultet. 244 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportPh.D. thesisResearch

political participation
new media
digital media
citizen
news

PARCICIPATORY OG DESIGNERLY MÅDER AT CO-CREATE FORRETNINGSMODEL TRANSOFMRATION MED ET BtB NETVÆRK -Quasi-experimenterende Fænomenografisk Aktionsforskning

Translated title of the contribution: PARTICIPAROTY AND DESIGNERLY WAYS OF CO-CREATING BUSINESS MODEL TRNSFORMATION WITH A BtB NETWORK - Quasi-experimental Phenomenographic Action ResearchEvers, W., 2017, Kolding: Syddansk Universitet. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Research output: Book/anthology/thesis/reportPh.D. thesisResearch

Physician Quality and Financial Incentives

Oxholm, A. S., 2017, Syddansk Universitet. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Research output: Book/anthology/thesis/reportPh.D. thesisResearch

Rammer, budgetinstitutioner og økonomistyring

Ibsen, M., 2017, Syddansk Universitet. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Research output: Book/anthology/thesis/reportPh.D. thesisResearch

Sick Health Care: Clientelism and the development of healthcare systems in Italy and Colombia

Taborda Moreno, L. E., 2017, Syddansk Universitet. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Research output: Book/anthology/thesis/reportPh.D. thesisResearch

Svigt i den øverste ledelse: Soldater, statsmænd og ledelse i Golfkrigen

Barfoed, J., 2017, Syddansk Universitet. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Research output: Book/anthology/thesis/reportPh.D. thesisResearch

Sygenærvær i en Dansk Kontekst

Skagen, K., 2017, Syddansk Universitet. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Research output: Book/anthology/thesis/reportPh.D. thesisResearch