Faculty of Business and Social Sciences

Research Output 1968 2020

Filter
Book
2006

Analyse af Spørgeskemadata med SPSS. Teori, Anvendelse og Praksis

Jensen, J. M. & Knudsen, T., 2006, 1 ed. Odense: Syddansk Universitetsforlag. 261 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookEducation

Analyse og design af produktionssystemer: Med vægt på styring og organisering

Johansen, J., Riis, J. O. & Arlbjørn, J. S., 2006, Aalborg Universitet: Center for Industriel Produktion. 148 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookEducation

Årsrapport 2005/2006

Freytag, P. V., Evald, M. R. & Jensen, K. W., 2006, 1 ed. Syddansk Universitet, CESFO: Center for Småvirksomhedsforskning, Syddansk Universitet. 121 p. (CESFO rapportserie; No. 12).

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookCommunication

Consumer Behaviour: A European Perspective

Solomon, M., Bamossy, G., Askegaard, S. & Hogg, M., 2006, 3 ed. London: Prentice-Hall. 701 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookEducation

Dansk markedsret

Translated title of the contribution: Danish Market RegulationMortensen, B. O. G. & Steinicke, M., 2006, København: Djøf Forlag. 358 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookEducation

Dansk selskabsret 1

Hansen, S. F. & Krenchel, J. V., 2006, København: Karnov Group. 367 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Demokrati, magt og politik: Grundbog i samfundsfag til gymnasiet

Nørgaard, A. S. & Christiansen, P. M., 2006, 1 ed. København: Gyldendal. 262 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookCommunication

Demokrati, magt og politik i Danmark

Christiansen, P. M., 2006, København: Gyldendal. 262 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookEducation

Den årvågne ordsamler:  En hyldest til Gert Smistrup

Grunwald, E. (ed.), 2006, Århus: Ajour. 147 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookCommunication

Den danske lovgivning om alderdomsforsørgelse II, 1891-1933: fra skøn til ret

Petersen, J. H., 2006, Odense: Syddansk Universitetsforlag. 491 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Det 21. Århundredes Trusler

Rynning, S., 2006, København: Institut for Internationale Studier / Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder. 170 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Det civilretspsykiatriske inkapaciteringsperspektiv [The civil law incapacitation perspective] (LLM master thesis)

Birkeland, S., 2006, Department of Law, University of Southern Denmark. 1 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearchpeer-review

Det sidste hus på prærien og andre fortællinger fra Amerika

Buk-Swienty, T., 2006, Århus: Ajour. 142 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookCommunication

Die Rechte der nationalen Minderheiten im deutsch-dänischen Grenzland: Ausgewählte Dokumente

Kühl, J., 2006, Aabenraa: Institut for Grænseregionsforskning – Syddansk Universitet. 69 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookCommunication

Divide and Pacify: Strategic Social Policies and Political Protests in Postcommunist Democracies

Vanhuysse, P., 2006, Budapest/New York: Central European University Press. 190 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearchpeer-review

protest
democracy
politics
early retirement
Hungary

Dynamit - dansk fodbolds guldalder i foto og tekst

Mylenberg, T., 2006, København: Gyldendal.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookCommunication

Entrepreneurship in Denmark 2005 - studied via Global Entrepreneurship Monitor

Schøtt, T., 2006, Kolding: Syddansk Universitetsforlag. 135 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Essentials of Social Science Research Methodology

Rasmussen, E. S., Østergaard, P. & Beckmann, S. C., 2006, 1 ed. Odense: Syddansk Universitetsforlag. 164 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookEducation

Evalueringskultur - et begreb bliver til

Dahler-Larsen, P., 2006, Odense: Syddansk Universitetsforlag. 158 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Food and Conflict in Europe in the Age of the Two World Wars

Just, F. & Trentmann, F., 2006, Palgrave Macmillan. 296 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Grundbog i Supply Chain Management

Arlbjørn, J. S., 2006, Odense: Syddansk Universitetsforlag. 230 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookEducation

Incitamentsstyring i sygehusvæsenet: Virkningen af øget takststyring og tilhørende incitamenter

Pedersen, K. M., Bech, M. & Hansen, M. B., 2006, Odense: Syddansk Universitetsforlag. 239 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Institutionsledelse: Ledere, mellemledere og sjakbajser i det offentlige

Klausen, K. K., 2006, København: Børsens Forlag. 232 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Introduktion til dansk selskabsret 1

Hansen, S. F. & Krenchel, J. V., 2006, København: Karnov Group. 198 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookEducation

Introduktion til Informationssøgning: Om navigation på informationshavet

Wien, C. & Elmelund-Præstekær, C., 2006, 2 ed. København: Borgen. 115 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookEducation

Introduktion til WTOs konflikthåndteringssystem

Daniel, B. T., 2006, København: Karnov Group. 274 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Kampen om den nye kommune. Syv fortællinger fra den kommunale valgkamp 2005

Pedersen, M. N., 2006, Odense: Syddansk Universitetsforlag. 227 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookCommunication

Kommunal miljøforvaltning i retlig belysning

Translated title of the contribution: Municipal environmental management from a legal perspectiveMortensen, B. O. G. (ed.), Anker, H. T. (ed.) & Olsen, B. E. (ed.), 2006, Danmarks jurist- og økonomforbund.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Kubuskonceptet – prejektledelse og innovation

Herlau, H. & Tetzschner, H., 2006, 1 ed. København: Samfundslitteratur. 121 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Marketing Research: An International Approach

Hollensen, S. & Schmidt, M. J., 2006, 1 ed. Harlow, UK: Prentice-Hall. 613 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookEducation

Marketing research

Nordic case reader in Logistics and Supply Chain Management

Arlbjørn, J. S., Halldórsson, Á., Jahre, M., Spens, K. & Stefansson, G., 2006, Odense: Syddansk Universitetsforlag. 231 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookEducation

Opfindelsen af det regionale niveau - en undersøgelse af dannelsen af Region Midtjylland

Klausen, K. K., 2006, København: AKF forlag. 102 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Organization Design: The evolving state-of-the-art

Burton, R. M., Eriksen, B., Håkonsson, D. D. & Snow, C. C., 2006, 1 ed. New York: Springer Science+Business Media. 284 p. (Uden navn).

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Parties and party systems in the CEEC's - with special focus on Poland and the Czech Republic

Riishøj, S., 2006

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Politik og forvaltning

Christiansen, P. M., 2006, 2 ed. Århus og København: Systime Academic. 294 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookEducation

Politisk journalistik og kommunikation

Bro, P., 2006, Frederiksberg: Samfundsliteratur.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Retlige aspekter af finansiel virksomhed - marked, forbruger og konkurrence

Legind, N. D. & Steinicke, M., 2006, København: Djøf Forlag. 201 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Skattevejledning 2006 - Eksempler og oversigter

Aagesen, O., Høegh, E., Møller, J. & Pedersen, S., 2006, København: Magnus Informatik. 500 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookEducation

Social kapital: En Introduktion

Svendsen, G. T. & Svendsen, G. L. H., 2006, 1 ed. København: Hans Reitzels Forlag. 208 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

SSW - Minderheiten- und Regionalpartei in Schleswig-Holstein 1945-2005

Klatt, M. & Kühl, J., 2006, 2 ed. Flensburg: Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. 52 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookCommunication

SSW - Mindretals-og regionalparti i Sydslesvig 1945-2005

Klatt, M. & Kühl, J., 2006, 2 ed. Flensburg: Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. 52 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookCommunication

Syd for Rom: Kampen mod De Pontinske Sumpe

Frandsen, S. B., 2006, Aarhus: Sfinx. 155 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookCommunication

Økonomisk Samfundsbeskrivelse: Arbejdsmarkedet og den danske flexicurity-model

Sørensen, C., 2006, Systime Academic. 144 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookEducation

Bagom Corporate Communication

Christensen, L. T. & Morsing, M., 2005, København: Samfundslitteratur.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch