Research Output 1971 2022

Filter
Report
2009

Udviklingsdynamikker i sommerhussektoren

Hjalager, A-M., Ibsen, R. & Kloster Staunstrup, J., 2009, København: Center for Bolig og Velfærd. 80 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Open Access

Web 2.0 som lærings- og arbejdsredskab

Dohn, N. B., 2009, Jelling: UC Lillebælt, Pædagoguddannelsen i Jelling. 27 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommissioned

Bedømmelsesformer inden for AMU

Helms, N. H. & Løfgreen, L. B., 2008, Undervisningsministeriet. 73 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommissioned

428 Downloads (Pure)

Det anvendelsesorienterede perspektiv på hf: FoU-projekt 116360. Forsøg, udvikling og efteruddannelse i de gymnasiale uddannelser

Christensen, T. S. & Svejgaard, K. L., 2008, Odense og Århus: Syddansk Universitet.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommunication

Open Access
File

Differentiering i matematikundervisningen på hhx-primært det første år

Albrechtsen, T. R. S., 2008, Educational Meeting Universe (EMU). 49 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommunication

Dokumentation og Evaluering: mellem forvaltning og pædagogik

Hjort, K., Andersen, P. Ø. & Skytthe Kaarsberg Schmidt, L., 2008, 1 ed. København: BUPL. 174 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Evaluering af Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense

Frandsen, J. N., 2008, Odense: Skrifter fra Institut for Litteratur, Kultur og Medier. 34 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommunication

Evaluering af hf efter reformen

Raae, P. H. & Christensen, T. S., 2008, IFPR, SDU: Syddansk Universitet. 121 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Forskeren i samfundet: Publicering, evaluering og formidling

Kærgaard, N., Harder, P., Bache, C., Flensted-Jensen, M., Koch, L., Olesen, S-P. & Sand-Jensen, K., 2008, København: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommissioned

Liveoplevelsen slår alt: Evaluering af Sønderjyllands Symfoniorkesters skolekoncertkoncept og læremidlet Brug Musikken

Hansen, J. J., 2008, Udvikling og forskning, UC Syddanmark.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Tre læselystprojekter: En evaluerende undersøgelse

Kaspersen, P., Kjertmann, K., Sørensen, A. S. & Abrahamsen, M., 2008, København: Styrelsen for Bibliotek og Medier. 135 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

UC Syds kvalitetssikringssystem

Hansen, J. J., 2008, Udvikling og forskning, UC Syd.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Vademecum: Contemporary and Cold War History Scandinavia

Friis, T. W. & Abraham, N., 2008, 1 ed. Odense: Syddansk Universitet. Center for Koldkrigsstudier. 136 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommunication

2007

Årsrapport 2007: Knowledge Lab

Helms, N. H., 2007, Odense: Knowledge Lab. 42 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommunication

En ekstra chance: Portfolioevaluering i dansk

Krogh, E., 2007, Odense: Syddansk Universitet. Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. 258 p. (GYMNASIEPÆDAGOGIK, Vol. 60).

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Forsknings- og ytringsfriheden på universiteterne

Kærgaard, N., Bache, C., Flensted-Jensen, M., Harder, P., Olesen, S-P. & Wewer, U., 2007, København: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. 36 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommissioned

Mapping Communication and Media Research: Estonia

Salovaara-Moring, I. & Kallas, T., 2007, Communication Research Centre, Department of Communication, University of Helsinki. 93 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearchpeer-review

Slutevaluering af "Fælles mål"

Wiedemann, F. (ed.), 2007, København: Undervisningsministeriet. 152 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Tourism Profile Danish North Sea Coast

Hergesell, A. & Blichfeldt, B. S., 2007, 69 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Coast
Tourism
North Sea
Tourism development
Sustainability
2006

Betingelser for dialog: Civilisationskonflikt eller anerkendelse: Tematisk studie

Andersen, L. E., Hansen, G. F. & Sinclair, K., 2006, Udenrigsministeriet. 10 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Evaluering af arbejdsformer og fagligt samspil i stx, hhx og htx efter gymnasiereformen af en projektgruppe ved IFPR, SDU: Rapport udarbejdet for Undervisningsministeriet

Kaspersen, P., Frederiksen, L. F. & Wiese, L. B., 2006, 1 ed. IFPR. SDU. (GYMNASIEPÆDAGOGIK; No. 63).

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Evaluering af grundforløbet på stx.

Dolin, J., Hjemsted, K., Jensen, A., Kaspersen, P. & Kristensen, J., 2006, København: Undervisningsministeriet.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Evaluering af hybride læringsrum og livslang læring

Horsdal, M., 2006, Bibliotekerne i Århus og Viborg. 82 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Evaluering af nydannelserne på det to-årige hf

Raae, P. H., Christensen, T. S. & Lauridsen, E., 2006, Odense: IFPR/DIG, Syddansk Universitet. (GYMNASIEPÆDAGOGIK; No. 58).

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Evaluering af samfundsfag C

Christensen, T. S., Duch, H., Gravesen, J. & Eika, H., 2006, Århus: Amtscenter for Unndervisning, Århus Amt.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Irans Økonomi: Udredning til Udenrigsministeriet angående Iran

Hvidt, M., 2006, Udenrigsministeriet. 15 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Landeanalyse: Libanon: Baggrundsanalyse, Udenrigsministeriets synteserapport vedrørende Det Arabiske Initiativ

Haugbølle, S. & Seeberg, P., 2006, Udenrigsministeriet. 10 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Landeanalyse: Marokko: Analysearbejde for Udenrigsministeriet

Hansen, G. F., 2006, Udenrigsministeriet.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Midtvejsevaluering af "Fælles Mål" Statusrapport

Wiedemann, F., 2006, København: Undervisningsministeriet. 128 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommunication

NorNa Nordisk begrebsindeks og søgegrænseflade:   Afsluttende rapport fra NorNa-netværket

Engel, G. (ed.), Feil, R. (ed.) & Weilgaard Christensen, L., 2006, Kolding: Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab, Syddansk Universitet. 93 p. (Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskabs skriftserie; No. 24).

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Personalebladet i fokus

Smedegaard, F. & Josefsen, K., 2006, Odense: Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet. 60 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

The interactional organisation of the speaking test

Egbert, M., 2006, Great Britain: British Council. 113 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Utvärdering av ämnena litteraturvetenskap och retorik vid svenska Universitet och högskolor: Kvalitetsgranskning. Rapport 2006: 13 R

Mortensen, F. H. (ed.) & m. fl., (ed.), 2006, Stockholm: Swedish National Agency for Higher Education. 163 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Utvärdering av tematiska magister- och forskarutbildningar vid Linköpings universitet.  : Kvalitetsgranskning.

Sundin, B., Abrahamson, K., Andersson, A-C., Brandt, T., Hasse, C., Kaiser, M. & Wagner, J., 2006, Högskolevärket. 98 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

2005

Arbejdsmarkedsuddannelserne og et bud på en ny læringstopografi, Medieintegreret læring

Helms, N. H., 2005

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

At lære med samtidskunst: Evaluering af Projekt Samtidskunst og Unge

Bøje, J. D., Johansen, T. G., Kampmann, J. & Larsen, K., 2005, Institut for Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet: Egmont Fonden. 66 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

At skabe succes. Anbefalinger vedrørende mønsterbrud i ungdomsuddannelserne

Seeberg, P., Jensen, U. H. & Elsborg, S., 2005, Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Borgerinddragelsen i Pilotprojekt Nationalpark Vadehavet. Rapport for Pilotprojekt Nationalpark Vadehavet.

Jensen, C. & Jørgensen, A-M., 2005, Danmark: Lindet Statsskovsdistrikt, Skov- og Naturstyrlesen.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Den Kulturbårne Oplevelsesøkonomi: Ekspertnotat

Liburd, J. J., 2005, København: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Digitale Evalueringsformer

Helms, N. H., 2005, Undervisningsministeriet.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch