Research Output 1971 2022

Filter
Report
2012

Uddannelse og yderkommuner

Huric Larsen, J. F. & Hjalager, A-M., 2012, Center for Forskning og Udvikling i Landdistrikter. (CLF Report series, Vol. 17).

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

2011

At tegne en tanke: første rapport om Visuel hf i Viborg

Elf, N. F. (ed.), Ebbensgaard, A. H. B. (ed.) & Søndergaard, S. (ed.), Mar 2011, Odense. 350 p. (GYMNASIEPÆDAGOGIK; No. 81).

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Innovating and re-branding Nordic wellbeing tourism.

Hjalager, A-M., Konu, H., Huijbens., E. H., Björk, P., Nordin, S. & Tuohino, A., Apr 2011, Oslo. 77 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Kvalitet i universitetsuddannelserne - forskningsbaseret undervisning

Bache, C., Bugge Christiansen, F., Harder, P., Rørdam, M., Smith, N. & Sneppen, K., 2011, København: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. 24 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommissioned

Læringssamarbejde: en etnodidaktisk analyse af Cooperative Learning på hf og VUC

Beck, S. & Paulsen, M., 2011, Odense: Syddansk Universitet. Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. 204 p. (GYMNASIEPÆDAGOGIK; No. 86).

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Landboturisme og innovation: Bondegårdsferie som en del af en rural oplevelsesøkonomi?

Nielsen, N. C., Nissen, K. A. & Just, F., 25. Feb 2011, Esbjerg: Center for Landdistriktsforskning. 97 p. (CLF Reports).

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

691 Downloads (Pure)

Til-pasning? At være nyuddannet pædagog og professionsbachelor i 0-6 års institutioner: Første delrapport i forskningsprojektet ”Professionsbachelorisering i et vadested”

Bøje, J. D. & Nielsen, S. B., 2011, Center for velfærd, profession og hverdagsliv. 85 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

File

Udvikling af universitetsundervisning - rammer, barrierer og muligheder: Hvidbog baseret på DUN-konference 30.-31. maj 2011

Horst, S., Jensen, A., Johannsen, B. F., Holm, C. & Troelsen, R., 15. Jun 2011, København: Institut for naturfagenes didaktik, KU. 63 p. (IND’s skriftserie; No. 22).

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommunication

Unges medie- og museumsbrug: sammenhænge og perspektiver

Kobbernagel, C., Schrøder, K. C. & Drotner, K., Jun 2011, Odense: DREAM.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Veje til fremtidens skolebibliotek

Hansen, J. J. & Hachmann, R., 2011, Udvikling og forskning, UC Syddanmark. 34 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

2010

Gastronomic Niche Tourism in Rural Areas

Blichfeldt, B. S. & Pedersen, B. M., 2010, Esbjerg: Syddansk Universitet. Center for Turisme, Innovation og Kultur.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommissioned

Globaliseringsprojekt “Udvikling af fremmedsprogsundervisningen” ved ISK. Delprojekter i tysk 2010

Hallsteinsdóttir, E., 2010

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommissioned

Klyngetypologi og læring, forskningsrapport, ELYK-projektet

Helms, N. H., 2010, ELYK. 26 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Ret og gyldighed i gymnasiet: fjerde delrapport fra forskningsprojektet om nye lærerroller efter 2005-reformen

Paulsen, M., Zeuner, L., Beck, S., Frederiksen, L. F. & Sørensen, E. K., 2010, Syddansk Universitet: Syddansk Universitet. Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. 488 p. (GYMNASIEPÆDAGOGIK, Vol. 76).

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Samfundets bevågenhed - Universiteternes ansvarlighed. Hvad kan forskerne, universiteterne og forskningsrådene selv gøre?

Harder, P., Bache, C., Flensted-Jensen, M., Rørdam, M. & Smith, N., 2010, København: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. 47 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommissioned

Sporskifte i gymnasiet: Reform og handlemuligheder

Paulsen, M., Zeuner, L., Beck, S., Frederiksen, L. F. & Sørensen, E. K., 2010, Syddansk Universitet. Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. (GYMNASIEPÆDAGOGIK; No. 78).

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommunication

Strategier for kompetenceudvikling og e-læring: Begrebsafklaring og erfaringer fra små og mellemstore virksomheder

Krog, A-B., 13. Dec 2010, Odense: Erhvervsskolernes Forlag. 43 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

“Town of Mussels”: A Danish case study on place branding, food festivals and community identity

Blichfeldt, B. S., 2010, Danish Centre for Rural Research (CLF Reports). 42 p. (CLF Working Paper, Vol. 8).

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommissioned

2009

Årsrapport 2008: Knowledge Lab

Helms, N. H., 2009, Odense: Knowledge Lab. 47 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommunication

benchmarking
labor market
student

Boomstamboot Kadoelerveld: Opgravingsrapport

Maarleveld, T. J., 2009, Syddansk Universitet. Marinarkæologi. 29 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Digitale læringsressourcer i folkeskolen og de gymnasiale ungdomsuddannelser

Drotner, K., Dahler, A. M. & Duus, V., 2009, DREAM.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Dobbeltbosætning/sekundære boliger: en undersøgelse af mulige veje til udvikling i Vejen og Landeland kommuner

Translated title of the contribution: Second homes: a possible pathway to rural development in two Danish municipalities?Kjeldsen, C., Kromann, D. S., Nielsen, N. C. & Just, F., 2009, Esbjerg : Syddansk Universitet. Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter (IFUL Report; 12).: Syddansk Universitet. Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter. 89 p. (IFUL rapporter; No. 12).

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

second home
rural development
municipality
real estate agent
farm

HRM-Earth.dk: Et overblik over HRM i Danmark. Cranet-undersøgelsen 2008

Hjalager, A-M., Holt Larsen, H. & Znaider, R., 2009, København: Center for Ledelse. 135 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Kvalitet og styring i fremtidens universiteter: Ejerskab, ledelseskultur og de faktiske følger af universitetsloven

Harder, P., Bache, C., Flensted-Jensen, M., Koch, L., Olesen, S-P. & Sand-Jensen, K., 2009, København: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. 78 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommissioned

Litteraturdidaktik på kognitivt grundlag

Translated title of the contribution: Cognitive literature educationKaspersen, P., 2009, Syddansk Universitet. Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. 234 p. (GYMNASIEPÆDAGOGIK; No. 74).

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Når sprog bliver til handling: en forskningsopsamling om udsatte et- og tosprogede børn og om dagtilbuds mulighed for en positiv styrket indsats

Thomsen, P. & Clausen, M. C., Apr 2009, Rapport for BUPL. 48 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommunication

Nasjonal digital læringsarena: en læremiddelanalyse

Drotner, K., Duus, V. & Erstad, O., 2009, Rambøll. 85 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Ny skriftlighed? Evaluering af det skriftlige arbejde efter gymnasiereformen

Krogh, E., Christensen, T. S. & Hjemsted, K., 2009, Syddansk Universitet. Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. 316 p. (GYMNASIEPÆDAGOGIK; No. 73).

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

PET's overvågning af den antiimperialistiske venstrefløj 1945-1989. Trotskister, maoister, Appel-gruppe, Fælles KursKlubben, Skolesamvirket Tvind, Den Røde Højskole samt solidaritetsbevægelser

Mariager, R., 2009, 1 ed. København: Schultz. 411 p. (PET-KOMMISSIONENS BERETNING, Vol. 9).

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

PET's overvågning af protestbevægelser 1945-1989: Fra atomkampagnen til BZ-Brigaden

Mariager, R. & Schmidt, R., 2009, 1 ed. København: Schultz. 465 p. (PET-KOMMISSIONENS BERETNING, Vol. 10).

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

PET's virksomhed i forhold til Grønland og Færøerne

Mariager, R. (ed.), 2009, 1 ed. København: Schultz. 63 p. (PET-KOMMISSIONENS BERETNING, Vol. 14).

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Politiets Efterretningsvirksomhed på det politiske område  1945-1989. Sammenfatning af PET-Kommissionens beretning

Mariager, R., 2009, 1 ed. København: Justitsministeriet. 112 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Udviklingsdynamikker i sommerhussektoren

Hjalager, A-M., Ibsen, R. & Kloster Staunstrup, J., 2009, København: Center for Bolig og Velfærd. 80 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Open Access

Web 2.0 som lærings- og arbejdsredskab

Dohn, N. B., 2009, Jelling: UC Lillebælt, Pædagoguddannelsen i Jelling. 27 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommissioned

Bedømmelsesformer inden for AMU

Helms, N. H. & Løfgreen, L. B., 2008, Undervisningsministeriet. 73 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommissioned