Research Output 1971 2022

Filter
Report
24 Downloads (Pure)

Innovationsøkologi i kystturismen

Hjalager, A-M., 2017, Innovationsfonden. (InnoCoast Input; No. 2).

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommunication

File

Karrierelæring og overgang til videregående uddannelser

Qvortrup, A. & Rasmussen, H. F., Dec 2017, Odense: Syddansk Universitet. Institut for Kulturvidenskaber. 62 p. (Gymnasiepædagogik; No. 108).

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommunication

Open Access

Kortlægning af svangreomsorgen: Norge, Sverige, Skotland og Danmark

Rasmussen, B. M. & Andersen, P. T., 15. Dec 2017, 62 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

93 Downloads (Pure)

Læringsplatform og didaktik: En introduktion

Hansen, J. J., 1. Jun 2017, Undervisningsministeriet. 6 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommunication

Open Access
File
233 Downloads (Pure)
Open Access
File

MAB-LAB FS2017: Afsluttende rapport - SDU Cortex LAB

Walther, B. K., Aug 2017

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

84 Downloads (Pure)

Når unge uddannelsessøgende flytter

Sørensen, J. F. L. & Thuesen, A. A., 2017, Syddansk Universitet, Center for Landdistriktsforskning. 61 p. (CLF Report series; No. 59).

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Open Access
File

Produktiv læring med film: i dansk og de praktisk-musiske fag - hvordan udvikles praksis?

Philipsen, H. & Drotner, K., 23. Jan 2017, Kulturregion Fyn. 46 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearchpeer-review

Open Access
81 Downloads (Pure)

Public reactions to drone use in residential and public areas

Bajde, D., Woermann, N., Bruun, M. H., Gahrn-Andersen, R., Sommer, J. K., Nøjgaard, M., Christensen, S. H., Kirschner, H., Hagel Skaarup Jensen, R. & Bucher, J-H., 2017, Aalborg Universitet. 27 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Open Access
File
256 Downloads (Pure)

Ribe Madstation: en lokal forankret interessentanalyse

Johansen, P. H., Hoff, H. & Rotbøll Randlev, H., 2017, Esbjerg: Syddansk Universitet, Center for Landdistriktsforskning. 64 p. (CLF Report series; No. 2017, Vol. 64).

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearchpeer-review

Open Access
File
2018

Akademisk skriftlighed: analyse af studieordningerne på Humaniora på Syddansk Universitet

Christensen, V., 2018, Institut for Kulturvidenskaber Syddansk Universitet: Syddansk Universitet. Institut for Kulturvidenskaber. 217 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommunication

A Relational Approach to Stereotypes

Reeh, N., 2018, SORAPS. 12 p. (SORAPS. Study of religions against prejudices and stereotypes, Vol. Appendix).

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearchpeer-review

Open Access
20 Downloads (Pure)
Open Access
File

Digitalt understøttet faglighed og almendannelse: Rapport angående DUFA-projektet

Tække, J. & Paulsen, M., Dec 2018, 89 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Open Access

Forandringer i bogbranchen- med særligt henblik på de små forlags aktuelle status og betydning

Handesten, L., 23. Apr 2018, København. 42 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Guidelines on Prejudices and Stereotypes in Religions

Jensen, T., Reeh, N., Nøddeskou, M. H., Lapis, G. & Bulian, G., 2018, SORAPS. 71 p. (SORAPS. Study of religions against prejudices and stereotypes).

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommissioned

Open Access

Impact Report of Diabetes Challenge 2017: Learning, Creativity & Collaboration

Walther, B. K., 2018

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommunication

25 Downloads (Pure)

Kirken på landet: Menighedsrådenes muligheder for at indgå i det lokale samarbejde

Randlev, H. R., Noe, E. B. & Thuesen, A. A., Oct 2018, Center for Landdistriktsforskning. 87 p. (CLF Report series; No. 69).

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Open Access
File

Pårørende, resiliens og mestring: et studie i potentialer ved psykosocial støtte for pårørende til kræftramte

Ribers, B., Genter, P., Møller-Jørgensen, L. S. & Smistrup, U. V., Feb 2018, Kræftens Bekæmpelse. 55 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

19 Downloads (Pure)

Screening af potentialer ved multi-funktionel jordfordeling ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk i Mariagerfjord Kommune

Ejrnæs, R., Johansen, P. H., Kronvang, B., Olsen, J. V., Præstholm, S. & Schou, J. S., 1. Nov 2018, 54 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearchpeer-review

File

Skrivning i pædagogikum: Teopædopgaven og andre skriveaktiviteter

Hobel, P., 14. Jun 2018, 30 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommunication

Socio-economic Outlook for the Arab Gulf Countries: Figures and Forecasts (also translated into Arabic)

Hvidt, M., 15. Nov 2018, Abu Dhabi: Arab Strategy Forum / Emirates Policy Center. 42 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearchpeer-review

Open Access
71 Downloads (Pure)

Synergi og begrænsning imellem 25 effektmålepunkter for multifunktionel jordfordeling

Johansen, P. H., Kronvang, B., Præstholm, S., Ejrnæs, R., Schou, J. S. & Olsen, J. V., 23. Mar 2018, Danish Centre for Rural Research (CLF Reports). 63 p. (CLF Report series; No. 67).

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearchpeer-review

Open Access
File
2019
51 Downloads (Pure)

"A problem shared..." The challenges of public inolvement for researchers in Denmark and the UK

Staley, K., Sandvei, M. & Hørder, M., 29. Apr 2019, 22 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Open Access
File

Digital konsultation (e-kons): Pilotprojekt, afrapportering til Helsefonden

Grønning, A. & Lüchau, E. C., 2019, 17 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

10 Downloads (Pure)

Evaluering af LAG/LEADER 2014-2018

Saaby, M., Thuesen, A. A., Noe, E. B., Olsen, L. S. & Høst, J., 2019, Oxford Research/SDU. 71 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommissioned

Open Access
File

Faglighed i gymnasiet - delrapport 4 om dansk

Hobel, P., Qvortrup, A., Togeby, O., Haaning, K. & Ljungdalh, A. K., 9. Apr 2019, 150 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

49 Downloads (Pure)

H.C. Andersen i Portugal: En undersøgelse af H.C. Andersens kulturelle betydninger i Portugal

Jørgensen, S. B. & Bom, A. K., 2019, 72 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommunication

Open Access
File

Halvvejsrapport over arbejdet på Frederiksværk Gymnasium og HF, projekt akademisk skriftlighed

Hobel, P., 1. Mar 2019, 8 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommissioned

4 Downloads (Pure)

HumanFIT: Digital Ethnography

Worm, K. L. & Buur, J., Sep 2019, Syddansk Universitet. 32 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearchpeer-review

Open Access
File
Public health
Testbeds
Testing
Industry
Internet of things
10 Downloads (Pure)

HumanFIT: IoT Lab Methods Catalogue

Worm, K. L., Buur, J. & Mitchell, R., May 2019, Syddansk Universitet. 48 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearchpeer-review

Open Access
File
7 Downloads (Pure)

HumanFIT: Multi-Stakeholder Mappings & Mock-Up Definitions

Worm, K. L., Buur, J. & Mitchell, R., May 2019, Syddansk Universitet. 40 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearchpeer-review

Open Access
File
4 Downloads (Pure)

Interview Guide: Hvordan vi undersøgte oplevet indeklima

Worm, K. L. & Buur, J., Sep 2019, Syddansk Universitet. 14 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearchpeer-review

Open Access
File

Making Sense of Science for Policy Under Conditions of Complexity and Uncertainty

Renn, O., Baghramian, M., Capaccioli, M., de Rijcke, S., Drotner, K., Dubertret, L., Irwin, A., Luty, T., Makarow, M., Moberg, C., Morega, A-M., Owens, S. E., Sahlin, N-E., Stirling, A., van der Sluijs, J. P. & Vretenar, D., 2019, Berlin: SAPEA. 186 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearchpeer-review

Open Access
uncertainty
science
policy implementation
environmental pollution
deliberation
38 Downloads (Pure)

Resultater af multifunktionel jordfordeling i tre pilotprojekter: dokumentation af effekter for landdistrikter, driftsøkonomi, natur, miljø og rekreation

Ejrnæs, R., Johansen, P. H., Kronvang, B., Olsen, J. V., Præstholm, S. & Schou, J. S., 1. Mar 2019, Odense: Syddansk Universitet, Center for Landdistriktsforskning. 193 p. (CLF Report series; No. 71, Vol. 2019).

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearchpeer-review

Open Access
File
33 Downloads (Pure)

Styrket konkurrencekraft gennem implementering af Sales & Operations Planning

Translated title of the contribution: Improved Competitiveness through Implementation of Sales & Operations PlanningStentoft, J., Freytag, P. V. & Mikkelsen, O. S., 27. Mar 2019, Kolding: Syddansk Universitet. Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse. 68 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Open Access
File

Unge danske kræftpatienters brug og oplevelse af sociale medier

Stage, C., Hvidtfeldt, K. & Klastrup, L., 2019, 10 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommunication

Open Access
File
4 Downloads (Pure)

Unge danske kræftpatienters brug og oplevelse af sociale medier

Stage, C., Hvidtfeldt, K., Klastrup, L. & Larsen, S. D., Sep 2019, Aarhus. 49 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Open Access
File
9 Downloads (Pure)

Vi ser med LUP på sundheden: Inspirationskatalog om strategisk kobling mellem landdistriktsudvikling og sundhedsindsatser

Thuesen, A. A., Jørgensen, B. S. & Andersen, P. T., 7. May 2019, 60 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

File
2020

Faglighed i gymnasiet, delrapport 1: Projektets rammer og design

Qvortrup, A. & Ljungdalh, A. K., 2020, 82 p. (Gymnasiepædagogik).

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Faglighed i gymnasiet - dansk: Delrapport 4

Hobel, P., Qvortrup, A., Ljungdalh, A. K., Togeby, O. & Haaning, K., 10. Jan 2020, Skriftserien Gymnasiepædagogik. 165 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Kvalitet i dansk og matematik: Et lodtrækningsforsøg med fokus på undersøgelsesorienteret dansk- og matematikundervisning

Hansen, T. I., Elf, N., Misfeldt, M., Gissel, S. T. & Lindhardt, B., 2020, Læremiddel.dk - Nationalt Videncenter for Læremidler. 249 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearchpeer-review

2021

"Canon Hispánico": Classical and Late Antique Authors in Medieval Iberian Literature

Garcia, I. S. & Rodríguez Porto, R. M., 2021, (In preparation) Brepols Publishers. (Textes et Etudes du Moyen Age).

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearchpeer-review