• Campusvej 55

    5230 Odense M

Activities

Filter
External examination

Censor ved specialeeksamen

Frank Bo Jensen (Censor)

30. Jun 2020

Activity: Examination

Censor ved specialeeksamen

Frank Bo Jensen (Censor)

30. Jun 2020

Activity: Examination

External examiner MSc thesis

Alexander H. Treusch (Examiner)

19. Jun 2019

Activity: Examination

Censor ved specialeeksamen

Frank Bo Jensen (Examiner)

5. Oct 2018

Activity: Examination

External examiner MSc thesis

Alexander H. Treusch (Examiner)

21. Jun 2018

Activity: Examination

PhD defense

Alexander H. Treusch (Examiner)

14. Dec 2017

Activity: Examination

Censor ved specialeeksamen

Frank Bo Jensen (Examiner)

22. Jun 2017

Activity: Examination

Censor i faget Adfærdsbiologi ved Aarhus Uniuversitet

Ole Næsbye Larsen (Examiner)

7. Jun 20178. Jun 2017

Activity: Examination

Censor ved specialeeksamen

Frank Bo Jensen (Examiner)

30. Nov 2016

Activity: Examination

Censor ved kvalifikationseksamen,

Frank Bo Jensen (Examiner)

24. Oct 2016

Activity: Examination

Censor på Systemøkologi

Knud Ladegaard Pedersen (Censor)

23. Jun 201624. Jun 2016

Activity: Examination

Censor i faget Adfærdsbiologi på Aarhus Universitet

Ole Næsbye Larsen (Censor)

13. Jun 201614. Jun 2016

Activity: Examination

PhD defense

Alexander H. Treusch (Examiner)

11. Mar 2016

Activity: Examination

Censor i Systemøkologi

Knud Ladegaard Pedersen (Censor)

19. Jun 201420. Jun 2014

Activity: Examination

Censor i Økotoksikologi

Knud Ladegaard Pedersen (Censor)

6. Jan 20147. Jan 2014

Activity: Examination

Bachelor-eksamen: Censor

Erik Kristensen (Censor)

18. Jun 2013

Activity: Examination

Mikrobiel stofomsætning: Censor

Erik Kristensen (Censor)

23. Jan 201324. Jan 2013

Activity: Examination