Magtens top 100 i sundhedsvæsnet 2021 (nr. 49)

Impact: Public policy impact

Description of impact

Dagens Medicins Magtpanel har i år vurderet 408 af de mest indflydelsesrige personer i sundhedssektoren, og vi bringer her dem, som opnåede den højeste magtscore.

Aktørerne er vurderet i den stilling, de beklæder netop nu (panelet har svaret pr. 2. august 2021), og paneldel­tagerne har ikke kunnet give sig selv point – eller personer tæt på, hvor de har følt sig inhabile.

Sundhedspersonerne er vurderet på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst, på i alt 6 områder eller parametre. Parametrene er ud­dybet på næste side.

Magtpanelet har vurderet vigtigheden af hvert enkelt parameter, som er omregnet til en samlet vægtning af områdernes vigtighed for at kunne kåre sundhedssektorens mest magtfulde. I toppen ligger per­sonen med den højeste gennemsnitlige vurdering fra Magtpanelet.Dagens Medicin har bearbejdet Magtpanelets stemmer, og i de tilfælde, hvor en persons placering – positiv såvel som negativ – har skilt sig opsigtsvækkende ud, har Magtpanelet fået mulighed for at gen­bedømme personen. Magtpanelet er i år blevet bedt om at vurdere syv personer endnu en gang og vurdere to personer, som i første omgang ikke var en del af bruttolisten grundet titelskift det seneste år.

De seks parametre er

Formel position (vægter 18 pct.)
I hvor høj grad giver personens stilling ­mulighed for at præge ­sundhedssektoren?

Egen indsats (18 pct.)
Hvor hårdt arbejder personen på at sikre sig selv og sin ­organisation indflydelse?

Faglig dygtighed (14 pct.)
Hvor dygtig er personen til sit fag?

Personligt netværk (15 pct.)
Hvor stort er personens netværk, som ­vedkommende kan bruge i sit arbejde.

Gennemslagskraft i offentligheden (16 pct.)
Hvor nemt har personen ved at trænge igennem i debatten og i medierne?

Samlet vurdering (20 pct.)
En overordnet, samlet vurdering af de fem foregående ­faktorer.
Impact date14. Sept 2021
Category of impactPublic policy impact
Impact levelMacro-level