Selvadministreret spørgeskema 2 med svarfordeling: Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005

Dataset

Description

Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 er den 4. generelle sundheds- og sygelighedsundersøgelse, som Statens Institut for Folkesundhed (SIF) har gennemført.
Date made available2008
PublisherUnknown

Cite this