Voldelig adfærds påvirkning af den psykiatriske sygepleje

Supervision

Description

Resumé – Voldelig adfærds påvirkning af den psykiatriske sygepleje
Specialet undersøger, hvad der sker med den psykiatriske sygepleje efter sygeplejersker har været
udsat for voldelig adfærd af en patient. Problemstillingen vil blive undersøgt i en retspsykiatrisk
kontekst, med metoden Constructing Grounded Theory gennem kvalitative interview med fire
sygeplejersker, der har været udsat for voldelig adfærd. Undersøgelsen viste, at sygeplejersker
italesætter den troværdige relation som en værdi for sygeplejen og desuden som afgørende for, at
sygeplejersker kan udføre psykiatrisk sygepleje til patienten. Efter sygeplejersker er blevet udsat for
voldelig adfærd, fremstilles følgende positioneringer: ”I sine følelsers vold”, ”Skærme sig selv”,
”Ansvarlighed” og ”Uforsætlig accept”. Positioneringerne påvirker måden, hvorpå sygeplejersker
kan indgå og opbygge en troværdig relation med patienten. Samlet peger denne undersøgelse på, at
sygeplejersker der har været udsat for voldelig adfærd, italesætter sin position i forhold til patienten,
på en måde, hvor den overvejende får en skadelige påvirkning af den troværdige relation, uden
sygeplejersken bevidst italesætter dette.
Period01/01/201824/06/2018
Target groupMaster
ECTS credits30 ECTS