Description

Videnskabsteori forløbet handlede om, hvordan forskelige former for videnskabelig viden er funderet og om idræt og sundhed som videnskabelige discipliner. Der arbejdedes med grundlæggende videnskabsteoretiske begreber og med centrale videnskabsteoretiske positioner og deres forskelligheder bl.a. med hensyn til, hvad der betragtes som gyldig viden og sandhed.
Etikforløbet introducerer væsentlige etiske grundpositioner og anvendelse af disse, både i forhold til idrætsforskningsmæssige problemstillinger og etik og moral knyttet til idrætslig og sportslig praksis. Desuden kobles etik til et bredere samfundsanalytisk perspektiv, hvor der kigges historisk på forskellige herskende etikformer og deres betydning for måden at dyrke idræt på til forskellig tid.
Period28/01/201319/04/2013
Target groupBachelor
ECTS creditsOther