Undervisningsportefølje for Lykke Larsen

Teaching

Description

1. Formel pædagogisk uddannelse
Jeg har gennemført vejlederkursus 2015

2. Uddannelsesadministrative opgaver
Har været koordinater for morgenundervisning under forskellige ansættelser.

3. Erfaring med undervisning, vejledning og eksamen
Prægraduat undervisning
Har afholdt holdundervisning og forelæsninger på kandidatdel medicin,SDU i neuroinfektioner, HIV og immundefekt.

Postgraduat undervisning:
Har siden 2016 undervist på hoveduddannelseskursus "Akutkursus" for intern medicin.
Underviser løbende i egen afdeling for læger og plejepersonale. Sekundær immundefekt og neuroinfektioner.

Vejledning
Vejleder kandidatspecialer medicin, SDU.
I den daglige klinik vejleder jeg mine yngre kolleger og medicinstuderende på afdelingen.

Eksamen
Jeg har lavet eksamensspørgsmål i OSCE 2020 kandidat medicin, SDU.
Deltager i mundtlig og skriftlig eksaminering
Period01/02/2006 → …