Undervisning på kurset Fagdidaktik, fag og fagsamspil i naturvidenskab

Teaching

Description

Formålet med kurset er at give de studerende en grundlæggende viden om undervisning og undervisningsplanlægning i de naturvidenskabelige fag herunder også matematik. Kurset giver således den studerende en basis for at varetage undervisningsopgaver primært på ungdomsuddannelserne.
Kurset giver en indføring i centrale emner fra matematikkens og naturfagenes didaktik og relaterer dem til undervisningens praksis. Kurset introducerer endvidere de studerende til pædagogiske og fagdidaktiske perspektiver på undervisningsmetoder, herunder fx modellering, som et redskab til undervisnings- og læringsmæssigt udbytte eventuelt ved samspil mellem de naturvidenskabelige fag. I kurset arbejder de studerende i grupper med tre selvvalgte undervisningsprojekter, der indgår i den enkelte studerendes kursusportefølje. Kurset opfylder kravet om fagdidaktik til opnåelse af undervisningskompetence i gymnasieskolen i de naturvidenskabelige fag matematik, fysik, kemi og biologi.
Period01/02/202330/06/2023
Target groupMaster
ECTS credits10 ECTS