Description

1. Formel pædagogisk uddannelse:
2. Uddannelsesadministrative opgaver: Kvote 2 eksaminator i Idræt.
3. Erfaring med undervisning, vejledning og eksamen: Forelæsninger omkring testning, præstationsoptimering og data præsentation i faget ”Teamudvikling, Team coaching og Præstationsoptimering”, samt praktisk gennemgang og gennemførsel af tests. Derudover opgavevejledning og eksamen i faget.
Gruppetimer i basalfysiologi i faget ”Iltoptagelse og kredsløbstræning”
4. Metoder, materialer og redskaber: PowerPoint forelæsninger, samt undervisning i mindre grupper. Pratisk undervisning i fysisk test: sprint, kraft platform, arrowhead, Jump and Reach.
5. Uddannelsesudvikling og universitetspædagogisk (følge)forskning, herunder pædagogiske priser:
Period01/10/201606/03/2019