Undersøgelsesdesign

Teaching

Description

Faget introducerer ved hjælp af praktiske eksempler og øvelser den studerende til de basale metoder inden for de empiriske videnskaber. Efter en kort teoretisk indledning, hvor der behandles fællestræk og forskelle mellem
kvalitative og kvantitative metoder, giver faget overblik over de mest centrale kvalitative metoder samt den deskriptive statistiks fremstillingsmetoder.
Period01/09/201815/12/2018
Target groupBachelor
ECTS credits5,0 ECTS