The effect of rehabilitation using blood flow-restricted training (BFRT) on patients with reduced thigh muscular strength after knee injury

Supervision

Description

Patienter der opereres for ledbåndsskader i knæet immobiliseres og inaktiveres ofte i længerevarende perioder, hvilket medfører svind af muskulaturen (atrofi) samt nedsat evne til at udføre muskelkontraktioner med det berørte ben. Nedsat muskelstyrke og inaktivitet påvirker i sidste ende stabiliteten i knæet og derved dagligdagsfunktionen samt livskvalitet. Hos patienter med kraftig nedsat muskelstyrke samt instabilitet i knæet, kan hverdagsaktiviteter som trappegang vise sig udfordrende.
Okklusionstræning, eller den engelske betegnelse blood flow restriction training (BFR), er en træningsform, hvor man ved hjælp af en manchet eller tourniquet afklemmer det arterielle indløb delvist og totalt afklemmer det venøse tilbageløb fra en ekstremitet. Formålet er at skabe utilstrækkelig iltforsyning til ekstremiteten og hurtigere danne anearobe energiprocesser, hvis restprodukter vil akkumulere og udsætte muskulaturen for metabolisk stress, samt opregulere en række signaleringsveje for muskelvækst.(1-3)

I studiet inkluderes 50 patienter, der gennem kommunal genoptræning eller privat fysioterapi ikke har opnået de ønskede resultater i form af for patienten tilfredsstillende styrke samt stabilitet i leddet. Man ønsker at undersøge om disse patienter kan have en gavnlig effekt af et 8 ugers træningsforløb med okklusionstræning mht. muskelstørrelse, styrke og funktion, samt om det kan nedsætte smerter i dagligdagen.
Period17/12/201820/12/2019
Target groupMaster