Description

Det er fagets formål, at den studerende udvikler kompetencer til at kunne diskutere og vurdere fysisk aktivitet og ulighed i sundhed i en
samfundsmæssig sammenhæng.

Faget består af tre dele:
a) Første del omhandler børn og voksnes fysiske aktivitetsniveau og motionsadfærd sat i relation til de socioøkonomiske baggrunde med særlig
henblik på ulighed i sundhed
b) Anden del omhandler de adfærdsmæssige, samfundsmæssige og kulturelle forhold, som har betydning for befolkningens sundhedstilstand med
særlig vægt på den betydning, som fysisk aktivitet og træning har.
c) Tredje del omhandler de politiske og organisatoriske rammer for forebyggelse og sundhedsfremme med særlig vægt på fysisk aktivitet.
Period28/01/201915/04/2019
Target groupBachelor
ECTS credits5,0 ECTS