Description

Det er fagets formål, at den studerende udvikler kompetencer til at kunne diskutere og vurdere fysisk aktivitet og ulighed i sundhed i en samfundsmæssig sammenhæng.
Faget består af tre dele:
a) Første del omhandler børn og voksnes fysiske aktivitetsniveau og motionsadfærd sat i relation til de socioøkonomiske baggrunde med særlig
henblik på ulighed i sundhed
b) Anden del omhandler de adfærdsmæssige, samfundsmæssige og kulturelle forhold, som har betydning for befolkningens sundhedstilstand med
særlig vægt på den betydning, som fysisk aktivitet og træning har.
c) Tredje del omhandler de politiske og organisatoriske rammer for forebyggelse og sundhedsfremme med særlig vægt på fysisk aktivitet.

LÆRINGSUDBYTTE
Ved modulets afslutning skal den studerende have viden om samt kunne redegøre for:
 Befolkningens sundhedstilstand og fysisk aktivitets betydning derfor.
 Befolkningens fysiske aktivitetsniveau, uligheden deri mellem forskellige befolkningsgrupper og forklaringer derpå.
 De politiske og organisatoriske rammer for at fremme forskellige former for fysisk aktivitet.

Færdigheder
Ved modulets afslutning skal den studerende kunne:
 Reflektere over og anvende den viden, som faget har givet, til at udarbejde – og begrunde - indsatser, projekter eller interventioner, der kan
fremme forskellige befolkningsgruppers fysiske aktivitet
 Redegøre for og vurdere brugen af samfundsvidenskabelige teorier vedrørende fysisk aktivitet og sundhedspolitik.
Period29/01/201813/04/2018
Target groupBachelor
ECTS credits5,0 ECTS