Description

Formål: At den studerende udvikler kompetencer til at kunne diskutere og vurdere idræts-, motions- og sundhedsproblemstillinger i en samfundsmæssig sammenhæng.

Kompetencer:
Ved modulets afslutning skal den studerende have viden om:
• den politiske og samfundsmæssige udvikling inden for idræts-, fritids- og sundhedssektoren frem til i dag 

• relevante kvalitative og kvantitative metoder i relation til fysisk aktivitet og sundhed.
Færdigheder:
Ved modulets afslutning skal den studerende kunne:
• identificere væsentlige problemstillinger vedrørende politiske tiltag i forhold til idræt, fysisk aktivitet og sundhed 

• redegøre for og vurdere brugen af sociologiske og samfundsmæssige teorier vedrørende idræts- og sundhedspolitik. 

• diskutere og vurdere særlige problemstillinger, der udspringer af idrættens relatering til sundhedssektoren 


Ved modulets afslutning skal den studerende kunne:
• analysere og diskutere væsentlige politiske problemstillinger vedrørende idræt, fysisk aktivitet og sundhed 

• argumentere for idrættens sundheds- og samfundspolitiske betydning
Period16/11/201615/02/2017
Target groupBachelor
ECTS credits7,5 ECTS