Description

Formålet er at bibringe den studerende viden om, og forståelse for, væsentlige videnskabelige og etiske problemstillinger inden for sundhedens historie under moderniteten.
Efter at have gennemført modulet skal den studerende kunne:
- identificere og beskrive udviklingslinierne for forholdet mellem sundhed, samfund og stat i moderniteten
- redegøre for sundhedsbegrebet i en historisk-filosofisk kontekst
- anvende den erhvervede viden til at indplacere etiske og sundhedsmæssige problemstillinger i en videnshistorisk, viden-skabsteoretisk og samfundshistorisk sammenhæng
- analysere og diskutere bioetiske problemstillinger i nyeste tid
- angive relevant litteratur, der uddyber modulets problemstillinger
Period05/09/201331/10/2013
Target groupBachelor
ECTS credits7,5 ECTS