Description

Kurset har til formål at bibringe de studerende de nødvendige kundskaber om nervesystemets normale strukturelle og funktionelle organisation til at forstå almindelige diagnostiske og behandlingsmæssige principper for de vigtigste centralnervøse sygdomme. Der præsenteres emner fra neurovidenskabelig forskning og dens metoder som grundlag for kritisk vurdering af nuværende viden og stimulation til fortsat uddannelse og forskning.

Kurset bygger oven på den viden, der er erhvervet i anatomi og medicinsk fysiologi og giver et fagligt grundlag for at CNS-modulet i human patofysiologi, der er placeret senere i uddannelsen.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

Give viden om molekylær og biokemisk diagnostik på det kliniske område
Give viden om hjernens normale function for at kunne forstå patofysiologiske mekanismer.
Period01/08/201931/12/2023
Target groupMaster
ECTS credits5,0 ECTS