Description

Faget Social og kulturel bæredygtighed introducerer til centrale teoretiske og forskningsbaserede perspektiver på de planetære problemer, der karakteriserer den antropocæne tidsalder. Dette indbefatter bl.a. nye tilgange til at forstå klassiske begreber som kultur og det sociale som andet og mere end blot noget, der udspiller sig mellem mennesker. Nye kulturteoretiske og filosofiske perspektiver vil blive gennemgået under overskrifter såsom spekulativ realisme, nymaterialisme, posthumanisme og kulturøkologi. Derudover introduceres der mere specifikt til teorier om bæredygtighed med særlig vægt på sociale og kulturelle aspekter. Undervisningen giver således en indføring i centrale begreber som f.eks. global opvarmning, biodiversitet, den store acceleration, den sjette massedød, men også begreber som f.eks. klimaretfærdighed, solidaritet, det socialøkonomiske felt og ansvarsbegrebet. Endelig introduceres der til forskellige retninger inden for bæredygtighedspædagogik såsom vild pædagogik, mørk pædagogik, økokritisk pædagogik, miljøpædagogik og antropocæn pædagogik. Dette med henblik på at kunne diskutere teoretisk informeret, hvorledes man kan og bør respondere pædagogisk på de antropocæne udfordringer, menneskeheden står overfor. Undervisningen munder ud i et forløb, hvor de studerende skal udarbejde et projekt, der omfatter et ministudie af bæredygtighedsstrategier eller -tiltag inden for en konkret pædagogisk praksis, som de studerende i projektet skal redegøre for, analysere og diskutere med afsæt i fagets pensum.
Period03/09/202117/12/2021
Target groupBachelor
ECTS credits5,0 ECTS