Semesteropgaver master i klinisk sygepleje

Supervision

Description

Modulet sigter imod, at du videreudvikler faglig kompetence til at tilrettelægge og udvikle patientvejledning. Ligeledes trænes du i planlægning af undervisning til sundhedsfagligt personale, individuelle patienter og patientgrupper ud fra et sundhedspædagogisk perspektiv. Du arbejder med udviklingsstrategier i et sygeplejefagligt, tværfagligt og organisatorisk perspektiv. Her indgår organisering, ledelse og implementering af forandringer, der sigter mod bedre og mere effektiv løsning af kliniske opgaver.

Ved bestået modul vil du inden for det sygeplejevidenskabelige fagområde kunne:

argumentere for anvendelse af eksisterende viden i et sundhedspædagogisk perspektiv
planlægge og diskutere implementering af forskningsbaseret viden i klinisk praksis
vurdere organisationers betydning i relation til udvikling af patientplejen
Modulet afsluttes med en fri hjemmeopgave, der bedømmes efter 7-trins-skalaen.

Period01/12/201914/01/2020
Target groupFurther
ECTS credits15 ECTS