Description

Den studerende skal efter endt undervisning kunne
finde relevante retskilder inden for den internationale handelsret, EU-retten samt den danske arbejdsret.
kunne anvende retskilder – dvs. anvende den juridiske metode - til identifikation, analyse og løsning af problemer i konkrete cases inden for de tre nævnte discipliner.
forstå forskellen mellem deklaratoriske og præceptive retsregler – herunder virksomhedernes eventuelle aftalefrihed.
være i stand til at redegøre for og kommunikere juridiske løsninger på en forståelig og korrekt måde, der viser kendskab til juridisk terminologi.
Period01/02/202101/05/2021
Target groupBachelor
ECTS credits5,0 ECTS