Description

Pædagogisk grundsyn

Jeg vil i det følgende gå ud fra, at der er tale om pædagogisk grundsyn for undervisning på universitetet eller en anden højere læreanstalt. Denne forudsætning har to umiddelbare følger.

For det første er der for de studerende tale om et frivilligt valg, at de har meldt sig til en bestemt uddannelse. Man kan derfor gå ud fra, at de studerende har en grundlæggende motivation for uddannelsens fagområde, og at de er villige til at yde en ordentlig arbejdsindsats på studiet.

For det andet har de studerende en rimelig forventning om, at de efter endt uddannelse er ”interessante” for arbejdsmarkedet, og dette indebærer, at
- de studerendes viden er up-to-date
- de studerende kan på egen hånd sætte sig ind i nye emner inden for deres fagområde
- de studerende kan arbejde målrettet i projektgrupper, som måske også har medlemmer med ikke-ingeniørmæssig baggrund

Fakultetets måde gennem DSMI at håndtere undervisningen på, løser ”automatisk” nogle af disse opgaver, men dikterer selvsagt ikke den enkelte undervisers pædagogiske grundsyn.

For mit eget vedkommende kan mit syn på undervisningen på Det tekniske Fakultet udmøntes i følgende punkter.

1. Underviseren holder sig fagligt ajour og møder altid fagligt velforberedt til undervisningen.

2. Undervisningen gør gennemgangen af stoffet levende ved at inddrage eksempler fra ”den virkelige verden”.

Selv om man kan forudsætte, at de studerende har en grundlæggende motivation for studiet, kan man ikke gå ud fra, at de er interesserede i alle fag og emner. Det er derfor vigtigt, at underviseren med sit personlige engagement gør stoffet vedkommende.

3. Underviseren skal stille krav til de studerende.

Der findes ikke nogen kongevej til lærdom. Hvis man vil lære fransk, må man øve sig i bøjning af verber. Hvis man vil lære kemi, må man kende det periodiske system. Hvis man vil lære programmering, må man lære syntaksen ordentligt at kende. Af og til er det simpelthen nødvendigt kæmpe sig igennem relativt kedeligt stof – også inden for et fagområde, som man er meget optaget af.

Det er vigtigt, at underviseren ikke forfalder til ”showpædagogik”, men accepterer at man af og til må kede de studerende med de nødvendige forudsætninger for mere interessante emner.
Ligeledes skal underviseren ikke acceptere, at de studerende ikke overholder frister for aflevering af skriftlige opgaver.

4. Underviseren skal tilrettelægge undervisningen, så alle interesserede og fagligt kvalificerede studerende får et godt udbytte.

Underviseren skal ikke spilde sin egen og motiverede studerende studerendes tid på studerende, som af den ene eller anden grund ikke hører til på studiet. Man skal derfor sørge for, at studerende, som følger ordentligt med, kan følge med i gennemgangen af nyt stof. Dette skal imidlertid ske under hensyntagen til, at man opfylder kravene i studieordningen, og at man også tilgodeser de dygtigste studerende ved at give dem faglige udfordring med mere avanceret stof.
Underviseren skal være åben over for spørgsmål fra de studerende, men skal samtidig være klar over, at det er underviseren, som tilrettelægger undervisningen, forstået på den måde, at han/hun ikke skal lade den røde tråd i gennemgangen af et emne briste pga for mange afbrydelser.

5. Underviseren bruger forskellige læringsstile og er åben for nye teknologier til undervisning.

Selv om undervisning i f.eks. programmering ofte, men ikke altid, gør en analytisk læringsstil naturlig, skal underviseren også benytte sig af de muligheder som internettet giver for at indøve færdigheder ved at se en række gennemarbejdede eksempler demonstreret. Video-tutorials og blogindlæg på tekniske websites, som stackoverflow, kan være nyttige. Ligeledes tilgodeser man udviklingen af de studerendes selvstændighed ved at stille opgaver, som kan løses ved en kombination af lærebogsviden og oplysninger, som man kan skaffe ved en målrettet søgning på internettet.
Man skal dog også være opmærksom på, at man som underviser ikke forfalder til overfladisk teknologibegejstring. Man løser ikke samtlige pædagogiske opgaver ved at give de studerende en iPad!

6. Og så skal underviseren naturligvis være åben og venlig overfor de studerende.


Period01/01/2010 → …
Target groupOther