Description

Formål og sigte:
Alle organisationer har mange fælles træk og der anvendes mange af de samme teorier og modeller til at forstå hvad der foregår i dem, uanset hvad de beskæftiger sig med. Men organisationer præges også af det de laver. Dette fag handler om begge aspekter, om hvad organisationer er, hvad der foregår i dem, samt hvordan menneskelige egenskaber og omstændighederne, herunder herskende normer og etiske hensyn i øvrigt, påvirker, udvikler og former den enkelte organisation.

Formålet er at give en grundlæggende viden om adfærd, grupper og teams, ledelse, kommunikation og struktur i alle typer organisationer. Integreret heri er den gennemgående antagelse, at det at forstå organisationer, kræver at den studerende opnår færdigheder i og kompetencer til at vurdere om organiseringen er hensigtsmæssig, om den måske bør ændres og hvordan en ændring evt. skal se ud.

At forstå den situation, hvori organisering foregår, kræver at den studerende har viden om centrale videnskabsteoretiske begreber og tankegange. Derfor er et yderligere formål med faget, at den studerende opnår denne viden.
Period01/09/201931/01/2020
Target groupBachelor
ECTS credits10 ECTS