Description

Formål og sigte:
Faget har til formål at give de studerende en grundlæggende viden om centrale mikroøkonomiske principper og metoder set fra virksomhedens perspektiv. Der sigtes mod, at de studerende får en bred analytisk forståelse af virksomhedens grundlæggende beslutninger vedrørende maksimering af profit og optimering af produktion (herunder ressourcefremskaffelse) i en markedsøkonomi med nyttemaksimerende forbrugere. Faget giver dermed de studerende forudsætninger for at analysere simple (erhvervs)økonomiske problemstillinger og danner desuden det teoretiske grundlag for flere videregående erhvervsøkonomiske fag. Faget forudsætter viden og færdigheder fra Kvantitative analyseredskaber, der følges sideløbende.
Period01/09/201631/01/2021
Target groupBachelor
ECTS credits5,0 ECTS