Metode 1 Problemstillinger og tekster

  Teaching

  Description

  Målbeskrivelse - viden
  Den studerende skal efter endt undervisning
  være bevidst om historikerens rolle i den videnskabelige produktionsproces.
  have kendskab til historievidenskabelige tekster som genre.
  Målbeskrivelse - færdigheder
  Den studerende skal efter endt undervisning
  have en grundlæggende praktisk forståelse af forskellige typer historiske spørgsmål, og deres konsekvenser for valg og anvendelse af kildemateriale
  kunne analysere og forholde sig kritisk til historievidenskabelige tekster.
  kunne inddrage ophav og genre i diskussionen og vurderingen af historievidenskabeligt arbejde.

  Målbeskrivelse - kompetencer
  Den studerende skal efter endt undervisning
  kunne redegøre for, hvilke centrale elementer der typisk indgår i en historievidenskabelig tekst, og hvordan en problemstilling formuleres præcist
  kunne forholde sig kritisk til forskellige typer historiske spørgsmål på et grundlæggende niveau.
  Fagets mål sikres gennem konstant arbejde med opgaver i tilknytning til undervisningen

  Indhold
  Kurset giver en introduktion til historie som videnskabelig disciplin. Det koordineres med de øvrige udbudte discipliner i semestret, f.eks. i form af udveksling af materiale og arbejdsspørgsmål med Område 1 kurset, Europa i Verden 1 og Historisk Informati-onssøgning. Kurset tager udgangspunkt i forløbet i kurset Introduktion til historiestudiet
  Undervisnings- og arbejdsformer
  Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning beskrevet i humanioramodellen. Ved undervisningens begyndelse oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres.
  Kurset afvikles som en blanding af forelæsninger og øvelser
  Undervisningssprog
  Dansk
  Pensum
  Der indgives ikke petitum. Ved kursets begyndelse oplyser underviseren, hvilket pensum der skal opgives. Omfang: ca. 500 sider. Den studerende eksamineres i det pensum, der er gældende for den eksamenstermin, hvori den studerende tilmelder sig eksamen.
  Period05/09/201814/12/2018
  Target groupBachelor
  ECTS credits5,0 ECTS