Description

Kurset omfatter en grundlæggende introduktion til faglitteraturen og non-fiktionens dokumenttyper (f.eks. faglige, formidlende eller videnskabelige artikler, antologier og monografier) og deres rolle i produktion, reproduktion og distribution af viden både internt i faglige og videnskabelige domæner og eksternt til en bredere offentlig som udgangspunkt for oplysning, undervisning og debat. Der introduceres tillige til skønlitteraturens og fiktionens genrebegreber (f.eks. forskellige fortælle- og oplevelsesformer, herunder også til skrift-, lyd- og billedmedier for børn og voksne) som udgangspunkt for sociale og kulturelle oplevelser og fællesskabskonstruktion. Ovennævnte sættes ind i en teoretisk, analytisk og historisk kontekst, hvor remediering mellem forskellige medieformer, målgruppeaspekter og forskellige former for brugergenerede indhold tematiseres.
Period06/02/201915/05/2019
Target groupBachelor
ECTS credits10 ECTS