Description

Marketing er et af de centrale erhvervsøkonomiske fag og danner således sammen med de øvrige centrale erhvervsøkonomiske fag kernen i bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA.
I forhold til studiets kompetenceprofil har faget eksplicit fokus på at give viden om teorier og metoder, der kan anvendes til at strukturere, beskrive, undersøge og løse marketingproblemer i virksomheden samt teknikker til
indsamling af kvalitative og kvantitative data, der kan anvendes til gennemførelse af markedsanalyser og til løsning af marketingrelaterede problemstillinger. Faget skal desuden give færdigheder i at formulere og vurdere
teoretiske såvel som praktiske marketingproblemer, opstille og begrunde løsningsmodeller samt formidle disse til fagfæller. De(n) opbyggede viden og færdigheder skal give kompetence til at håndtere og gennemføre aktiviteter
relateret til virksomhedens marketing funktion.
Faget danner desuden grundlag for faget ”Videregående kvantitative analyser” og for udarbejdelse af bachelorprojekt indenfor marketing.
Period01/02/201230/06/2020
Target groupBachelor
ECTS credits10 ECTS