Description

Faget har til formål at give den studerende:
• viden om og forståelse for begreber, teorier og metoder, der kan anvendes til at beskrive, sammenligne og reflektere over markedsføringsmæssige problemstillinger
• færdigheder i at anvende begreber, teorier og metoder til at analysere og vurdere problemstillinger i relation til markedsføring på professionelle markeder (B2B)
• kompetence til at selvstændigt at analysere, generalisere og reflektere over komplekse udviklings- og ledelsesmæssige opgaver på professionelle markeder (B2B), såvel nationalt som internationalt.
Faget er således vigtigt for at give den studerende en kompetenceprofil til at løfte arbejdsopgaver såsom markedsføringsplanlægning og strategisk markedsføring på professionelle markeder (B2B), hvor der anlægges et
værdikædeperspektiv, der inddrager både kunde- og leverandørrelationer.
Period02/09/201903/12/2019
Target groupFurther
ECTS credits5,0 ECTS