Målgrupper og videns- og smagskultur

Teaching

Description

2 timer ugentligt i 3. semester
Vægtning: 5 ECTS
’I faget gives der indføring i grundlæggende kulturbegreber og forståelser, samt i medborgerskabsbegrebets udvikling, med særligt henblik på at give den studerende indsigt i forskellige kulturformer og målgrupper i Danmark i dag, at give den studerende indblik i de forskellige gruppedynamiske in‐ og eksklusionsmekanismer og at give den studerende redskaber til at målrette kommunikation og formidling. I faget indgår projektarbejde, hvor den studerende, enten alene eller i fællesskab med andre, kan gå i dybden med et selvvalgt formidlingsprojekt, rettet mod en bestemt målgruppe. Der lægges vægt på 1) etniske minoritetskulturer 2) social differentiering, smagsdannelse og medieformer og 3) børne‐ og ungdomskulturens former og medier i et spændingsfelt mellem kultur af, for og med børn og unge. I alle tre dimensioner (etnicitet, socialgruppe, alder) lægges der vægt på formidlings‐ og læringsmæssige vurderingskriterier og tilrettelæggelse af aktiviteter, herunder valg af kommunikationsformer.’ (Studieordning for bacheloruddannelse i bibliotekskundskab og videnskommunikation, 2016, s. 38)
Period02/02/201521/12/2018
Target groupBachelor
ECTS credits5,0 ECTS