Ledelseskommunikation

  Teaching

  Description

  Kursus på masteren i international virksomhedskommunikation (IVK) for ledere, konsulenter og andre praktikere
  Kurset indebærer forskellige optikker og værktøjer til at reflektere og håndtere komplekse ledelsesmæssige problemstillinger, involverende:
  - historisk blik på organisations- og ledelsesfeltet
  - historisk rids af kommunikationsstudier i org og ledelsessammenhæng
  - diskurser, trends og typiske faldgruber
  - kulturledelses-optikker
  - relationelle ledelses-optikker
  - lederen som aktionsforsker
  - metoder til at samskabe refleksivitet, læring, viden og forandring
  - diskursive tilgange (positionering, framing)
  - narrative perspektiver (storytelling/-making og modfortællinger)
  - værktøjer til at planlægge ledelseskommunikation og udarbejde kommunikationsstrategier
  - distanceledeledelse
  - kommunikationsrådgivning

  Period04/02/202106/05/2021
  Target groupFurther
  ECTS credits10 ECTS