Identifikation og kvantificering af bioaktive polyacetylener i forskellige genotyper af gulerødder (Daucus carota L.)

Supervision

Description

Den oprindelige gulerod er en gammel medicinplante, der bl.a. har været anvendt mod infektioner og i dag betragtes som værende en grøntsag med sundhedsfremmende effekter, herunder især forebyggende effekt mod udvikling af kræft. Gulerødder indtages i store mængder i store dele af verden og i en årrække mente man, at det var gulerøddernes høje indhold af karotenoider og dermed dens antioxidante effekt, der var årsagen til dens sundhedsfremmende virkning. En række undersøgelser i midten af 1990’erne viste, at karotenoider øger risikoen for kræft, hvis de indtages i store mængder i form af piller og indtil for nylig var det en gåde, hvad der er forklaringen på gulerodens sundhedsfremmende effekter. Den sundhedsfremmende effekt af guleroden ligger ikke i dets indhold at karotenoider og andre antioxidanter, men derimod i dens indhold af andre sundhedsfremmende naturstoffer, herunder især polyacetylener som falcarinol og falcarindiol. Disse polyacetylener har i in vitro studier vist at være cytotoksiske overfor cancerceller og at have en antiinflammatorisk effekt. Desuden har disse polyacetylener i nye videnskabelige undersøgelser også udvist antidiabetisk effekt, idet de øger insulin-stimuleret glukoseoptag i fedtceller og muskelceller. Endvidere udviser polyacetylenerne i gulerødder synergi i relation til deres cytotoksiske effekt, idet de i blandinger udviser større cytotoksisk aktivitet end enkeltvis. Endelig så har de udvist anticancer effekt i dyreforsøg. Polyacetylener er biotilgængelige pga. af deres meget lipofile struktur og det er derfor sandsynligt at disse naturstoffer er en del af forklaringen på gulerødders sundhedsfremmende effekt. Indholdet af bioaktive polyacetylene i gulerødder varierer dog meget afhængig af sorter og der vil derfor være stor forskel på de sundhedsfremmende effekter af gulerødder.

Formålet med dette bachelorprojekt er derfor at identificere og kvantificere bioaktive polyacetylener i forskellige sorter/genotyper af gulerødder (12-14 sorter), med henblik på at vurdere deres sundhedsfremmende effekter.
Period01/02/201730/06/2017
Target groupBachelor
ECTS credits30 ECTS