Hovedvejleder for ISA-studerende Mette Elverdam på projektet: Udvikling af antistoffer rettet mod B celle aktiverende faktor receptoren til kimærisk antigen receptor T celle terapi i behandlingen af kronisk lymfatisk leukæmi. Afsluttet 20. juni 2018

Supervision

Period20/06/201820/06/2018