Description

Næsten alle danske virksomheder er direkte eller indirekte engageret i internationale forretningsmæssige aktiviteter. Modulet Global Marketing beskæftiger sig med de særlige problemstillinger virksomheden møder i forbindelse
med international markedsføring og sourcing. I modulet undersøges hvilke strategier, adfærdsmønstre og parameterværdier virksomheden hensigtsmæssigt kan benytte sig af for at opnå international succes og opfyldelse af
sine mål.
Period02/02/200930/06/2020
Target groupFurther
ECTS credits5,0 ECTS