Description

Fagets formål og sigte er at give studerende grundlag for at kunne analysere og indgå i den interaktion og de processer, som i kommercielle forhandlingssituationer fører til fordeling af værdier partnerne imellem.

I tilknytning hertil søges skabt såvel en teoretisk som en handlingsorienteret indsigt i centrale forhandlingsmæssige elementer samt deres interne samspil indenfor rammerne af kommercielle købs- og salgssituationer.

Der søges tillige skabt en forståelse for konsekvenserne af forskellige forhandlingsstrategiske tilgange, hvor såvel monadic som dyadic orienterede paradigmer behandles i en forhandlingsmæssig kontekst. Den studerende skal derfor kunne analysere, anvende og interagere i en flerhed af forhandlingstypologier og under differentierede forudsætninger og sammenhænge. Herved tilvejebringes grundlaget for, at den studerende selvstændigt eller som deltager i et forhandlingsteam kan gennemføre komplekse forhandlingsforløb i en kommerciel kontekst og således i størst muligt omfang bidrage til et succesfyldt forhandlingsresultat – uanset om det er på køber eller sælgerside.

Period03/02/201330/06/2020
Target groupBachelor
ECTS credits5,0 ECTS