(FF7) Videnskabsteori, etik og akademisk håndværk

Teaching

Description

Modulet består i undervisning i videnskabsteori, etik og akademisk håndværk. Undervisningen indeholder
følgende dimensioner:
- Forskellige videnskabsteoretiske perspektiver på, hvad sand og gyldig viden er, samt hvilke
præmisser denne viden hviler på.
- Forskellige etiske positioner og deres betydning i relation til etiske problemstilling inden for
området idræt og sundhed, i praksis såvel som i forskning.
- Grundlæggende videnskabsteoretiske, etiske og akademiske begreber.
- Forskellige opfattelser af krop og bevidsthed samt forholdet mellem disse.
- Argumentationsmetoder, akademisk sprogbrug og opgaveskrivning.
- Kritisk tænkning
Period14/05/201914/06/2019
Target groupBachelor
ECTS credits2,5 ECTS