Description

Koordinator for faglige tutorer, gennemførsel af supervision for disse samt gennemførsel af 3 forelæsninger for de studerende omkring hhv. litteratursøgning, Referenceteknik og den gode eksamensopgave
Period01/08/202031/12/2020