Description

Fra andres evidens til egen evidens Datoer: 18. – 22. februar Beskrivelse: Undervisningen vil beskæftige sig med evidensbegrebet, forskningsdesigns og kvalitetsvurdering af forskningsartikler. Forskningsartiklerne vælges med udgangspunkt i egne kliniske problemstillinger og skal bidrage til at underbygge egen evidensbaserede praksis. Undervisningen forbereder de studerende til at deltage i Horatio Festival og at deltage i en posterpræsentation. Forberedelse: Forberedelsen vil primært bestå i grundigt at gennemlæse de medfølgende artikler og CASP tjeklister. Selve undervisningen: Undervisningen er deltagerinddragende og tager udgangspunkt i flere selvvalgte artikler med forskelligt forskningsdesign. Drøftelserne foregår i fire grupper og i plenum. Program – 18. februar 2019 - Auditoriet 09.00 Kort præsentations- og introduktionsrunde Fra andres evidens til egen evidens Her sættes fokus på evidensbegrebet evidenshierarkier ud fra medsendte artikler. 10.30 Pause 11.00 Vurdering af forskningsartikler og intro til at udarbejde et fokuseret spørgsmål 11.30 Frokost 12.00 Udvælgelse af forskningsartikler. Grupperne laver en PICO, litteratursøger og udvælger 2 – 3 artikler, der er relevante for deres spørgsmål. Hvis der er tid påbegyndes gennemløsningen af de udvalgte artiklerne. 14.30 Introduktion til gennemgang af artikler (skema) og posterpræsentation 14.45 Slut Program – 20. februar 2019 - Auditoriet 09.00 Hvorfor gennemgang af forskningslitteratur og hvad skal det bruges til? Eksempler fra Region Sjællands Psykiatri. 10.30 Pause 10.45 Introduktion til CASP Grupperne vælger hvilket CASP de skal bruge 11.30 Frokost 12.00 Gruppearbejde: gennemgang og vurdering af selvvalgte artikler. 13.30 Pause 13.45 Opsamling og spørgsmål og forberedelse af poster præsentation (Hjemmeopgave). Hvad gør en god poster? 14.45 Slut Gruppearbejde – 21. februar 2019, lokalitet er selvbestemt 09.00 – Poster udarbejdes efter skabelon. 3 minutters oplæg om posteren udarbejdes og forberedes. Alle gruppemedlemmer skal forberede at kunne holde oplæg. Posteren skal præsentere deres arbejde med artiklerne indeholde følgende: • Titel: Relateret til det I spørger om • Egne navne og titel • Baggrund for spørgsmålet • Formål • Beskrivelse af udvalgte artikler • Samlet resultat/Fund • Refleksion over egen praksis i relation til fundene • Konklusion • 3 læringsmål • Referencer Postervandring - 22. februar 2019 lokale 324 09.00 – Siden sidst og forberede dagens oplæg i grupperne. Fordeling af ansvar og opgaver til postervandringen. 10.00 Pause 10.15 Postervandring med præsentation og bedømmelse 11.45 Frokost 12.30 Postervandring med præsentation og bedømmelse 14.00 Evaluering Eventuelle spørgsmål kan rettes til: Lene Lauge Berring, Direkte: 28562921, Mail: lelb@regionsjaelland.dk eller Lisbeth Hybholt, Direkte: 29605218, Mail: lihy@regionsjaelland.dk Litteratur: Brigitte Bang, & Bente Martinsen. (2013). Evidens i sygeplejen - En begrebsanalyse af evidens i nordisk sygepleje. Nordisk sygeplejeforskning, 3(4), 219–235. Rycroft-Malone, J., Seers, K., Titchen, A., Harvey, G., Kitson, A., & McCormack, B. (2004). What counts as evidence in evidence-based practice? Journal of Advanced Nursing, 47(1), 81–90. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2004.03068.x Hjemmesider: http://www.cfkr.dk/ http://www.casp-uk.net/ https://phbibliotek.dk/sygeplejerske/litteratursoegning Vurderingsredskaber: CASP Randomized Controlled Trial Checklist CASP Qualitative Checklist
Period01/01/2016 → …
Target groupBachelor
ECTS creditsOther