Erfaring med undervisning, vejledning og uddannelsesudvikling

Teaching

Description

Erfaring med undervisning

·        Undervisning på 100+ forskellige kurser indenforAmerikansk Litteratur og Kultur på SDU, CBS, UCLA, Tulane University, ÅrhusUniversitet, 1977-  .

·        Kortere kurser indenfor emneområdet AmerikanskLitteratur og Kultur på Louisiana Endowment for the Humanities; University ofMontana; Frei Universität Berlin, John F Kennedy Center; University of St.Joseph, Macau; United International College, Zhuhai, Kina, 1985-2015.

·        Kortere kurser i Erasmus- og Sokrates-regi ellersom inviteret gæsteprofessor på universiteter i Chengdu, Sichuan Province,China;  Krosno, Polen; Thessaloniki,Grækenland; Kyoto, Japan; La Laguna, Tenerifa, Spanien; Firenze, Italien; Mainz,Tyskland; Bergen og Trondheim, Norge; Columbia, South Carolina, USA, 1993-  .

·        Undervisning i skriftlig udtryksfærdighed påengelsk (Academic Writing) på Tulane University, UCLA, CBS, SDU, 1979-2005.

·        Undervisning i oversættelse engelsk-dansk ogdansk-engelsk, CBS, 1989-94.

·        Undervisning i skandinavisk sprog og litteratur,Marselisborg Seminarium, VUC Holstebro, Thisted Gymnasium 1975-77.

·        Undervisning i Folkeuniversitetsregi, 1990-  .

 

Erfaring med vejledning

 

Bred erfaring med vejledning påsamtlige niveauer, fra BA til og med Ph.D., fra tre danske universiteter/højerelæreanstalter samt flere universiteter i USA, såvel i Sydstaterne som påVestkysten, og på universiteter i Kina og Macau, 1977- .

 

Erfaring med undervisnings- og uddannelsesudvikling

·        Udvikling af kurser i American Life in AmericanLiterature, Literature and Gender og Sydstatslitteratur, Tulane University,USA, 1984-86.

·        Udvikling af interdisciplinære kurser, engelskog historie; udvikling af diverse kurser i skriftlig udtryksfærdighed påengelsk,  UCLA, 1986-89.

·        Udvikling af tutorials om amerikanske litteraturog kultur, CBS, 1989-94.

·        Udvikling af undervising i specialeskrivning,SDU.

·        (Med)udvikling af de fleste kurser på BA- ogkandidatniveau inden for amerikansk litteratur og kultur på AmerikanskeStudier, SDU.

·        Udvikling af kursus om De transatlantiske1960ere på Freie Universität, Berling, JFK Institute.

·        Udvikling af 100+ emnekurser om amerikansklitteratur og kultur.

·        Har arrangeret to konferencer om ”Teaching American Studies”

·        Publicerede artikler om universitetspædagogik i College English, Writing on the Edge og Teaching for ActiveLearning:  Tal 2016.

 

Formel og uformel pædagogisk uddannelse 

·        Gymnasiepædagogikum

·        Teaching Training Practicum, Tulane University, NewOrleans

·        Teaching Interdisciplinarity, UCLA, Los Angeles

·        Ph.D.vejledningskursus, SDU

·        Medlem afDansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN).

·        Deltagelsei og foredrag ved en lang række konferencer og kurser om pædagogiske emner, f.eks. på CBS om ”Køn, Karriere, Uddannelse,” januar 2019.


Period01/01/1977 → …