En kvalitativ undersøgelse af et undervisningsmateriales påvirkning af idrætslærerstuderendes brug af og refleksion over teoriintegration i idrætsundervisning i grundskolen.

Supervision

Description

vejledning af bachelorprojekt
Period30/04/202002/06/2020