”En gave at bidrage” – En kvalitativ undersøgelse af psykiatribrugeres erfaringer som medforskere

Supervision

Description

Baggrund: Forskning har vist, at der både er fordele og ulemper ved at inddrage
psykiatribrugere som medforskere. Psykiatribrugeres erfaringer af at være medforskere er
dog ikke afdækket.
Formål: At undersøge psykiatribrugeres erfaringer af at være medforskere i et
forskningsprojekt inden for et sygeplejefagligt område.
Metode: Specialet har en kvalitativ tilgang, og en hermeneutisk videnskabsteoretisk
position er anvendt. Der er udført en indholdsanalyse af fire interviews med medforskere.
Resultater: Medforskerne erfarer det som en gave at være medforskere og erfarer
samarbejdsrelationer, der skaber handlekraft og indflydelse. De erfarer, at samarbejdet
foregår i et fællesskab, og at de opnår personlige fordele samt får mulighed for at skabe
forandring ved at være medforskere.
Diskussion: Resultaterne er diskuteret i forhold til eksisterende forskning og anden
litteratur. Specialets begrænsninger er diskuteret.
Konklusion: Der er opnået en forståelse af, at psykiatribrugerne primært har positive
erfaringer med at være inddraget som medforskere. De erfarer dog også udfordringer
relateret til dels at indgå i samarbejdsprocessen og dels at forandre psykiatrien.
Period02/01/201730/06/2017
Target groupMaster
ECTS credits30 ECTS